Green Message


Home > Stotras - Sanskrit Mantras & Slokas - Divine Space of Bhakti & Bhava

Stotras - Sanskrit Mantras & Slokas - Divine Space of Bhakti & Bhava


Sri Ganesha:

Sri Ganesha
Stotras of Sri Ganesha:

Stotras of Sri Ganesha
- Agajanana Padmarkam
- Ashtavinayaka
- Gajananam Bhutaganadi Sevitam
- Ganapati Atharvashirsha (Ganapati Upanishad)
- Ganesha Pancharatnam (Adi Shankara)
- Mushika Vahana Modaka Hasta
- Om Gananam Tva Ganapatim Havamahe (Rig Veda 2.23.1)
- Sankata Nashak Ganesh Stotra (Narada Purana)
- Shuklam Baradharam Vishnum
- Vakratunda Mahakaya
- Ganesha Gayatri Mantra
- Ganesha Aarti


Scriptures of Sri Ganesha:
 • Ganesha Purana
 • Mudgala Purana
 • Brahmavaivarta Purana - Ganapati Khanda

Pilgrimages of Sri Ganesha:
Festivals of Sri Ganesha:
go to top


Bhakta Hanuman:

Bhakta Hanuman
Stotras of Bhakta Hanuman:

Stotras of Bhakta Hanuman
- Anjani Garbha Sambhutam
- Atulita Bala Dhamam
- Hanuman Anjani Sunur
- Manojavam Marutatulyavegam
- Yatra Yatra Raghunatha Kirtanam
- Hanuman Chalisa
- Hanuman Gayatri Mantra


Scriptures of Bhakta Hanuman:
Pilgrimages of Bhakta Hanuman:
Festivals of Bhakta Hanuman:
go to topDevi Gayatri:

Devi Gayatri
Stotras of Devi Gayatri:

Stotras of Devi Gayatri
- Gayatri Mantra (Yajur Veda)
- Gayatri Mantra for Pranayama (Yajur Veda TA 10.27)
- Gayatri Mantra - Nama Japa


Devotees of Devi Gayatri:
Rishi Vishwamitra
 • From Puranas:
  • Rishi Vishwamitra: Seer of Gayatri Mantra

Festivals of Devi Gayatri:
go to top


Devi Saraswati:

Devi Saraswati
Stotras of Devi Saraswati:

Stotras of Devi Saraswati
- Sarva Mangala Mangalye (Devi Mahatmyam)
- Ya Devi Sarvabhutesu (Devi Mahatmyam)
- Namaste Sharade Devi
- Saraswati Mahabhage
- Saraswati Namastubhyam
- Saraswati Mantras (Rig Veda 1.3.10 to 1.3.12)
- Saraswati Stotram (Sage Agastya)
- Sharada Bhujangam (Adi Shankara)
- Shuklam Brahma Vicara Sara
- Saraswati Devi Chalisa


Pilgrimages of Devi Saraswati:
Festivals of Devi Saraswati:
go to top


Devi Lakshmi:

Devi Lakshmi
Stotras of Devi Lakshmi:

Stotras of Devi Lakshmi
- Kanakadhara Stotram (Adi Shankara)
- Mahalakshmi Ashtakam (Padma Purana)
- Sri Suktam (Rig Veda appendices)


Pilgrimages of Devi Lakshmi:
Festivals of Devi Lakshmi:
go to top


Devi Tulasi:

Devi Tulasi
Stotras of Devi Tulasi:

Stotras of Devi Tulasi
- Tulasi Stotram: Jagad Dhatri (Pundarika)


Festivals of Devi Tulasi:
go to top


Bhoomi Devi:

Bhoomi Devi
Stotras of Bhoomi Devi:

Stotras of Bhoomi Devi
- Bhoomi Sukta Excerpts (Atharva Veda 12.1)
- Prthvi Tvaya Dhrita Loka
- Samudra Vasane Devi


Scriptures of Bhoomi Devi:
 • Atharva Veda - Bhoomi Sukta (AV 12.1)

Ancient Wisdom about Bhoomi:
go to top


Devi Parvati:


Devi Durga:

Devi Durga Devi Durga Stotras of Devi Durga:

Stotras of Devi Durga
- Argala Stotram (Devi Mahatmayam)
- Keelaka Stotram (Devi Mahatmayam)
- Tantrokta Ratri Suktam (Devi Mahatmayam ch1)
- Manifestation of Devi Durga (Devi Mahatmayam ch2)
- Aparajita Stuti (Devi Mahatmayam ch5)
- Narayani Stuti (Devi Mahatmayam ch11)
- Durga Saptashloki (Devi Mahatmayam)
- Sarvamangala Mangalye (Devi Mahatmayam ch11)

- Bhagavati Stotram (Sage Vyasa)
- Bhavani Ashtakam (Adi Shankara)
- Devi Aparadha Kshamapana Stotram (Adi Shankara)
- Durga Suktam (Mahanarayana Upanishad)
- Mahishasura Mardini Stotram (Ramakrishna Kavi or Adi Shankara)
- Shakti Peethas (Peetha Nirnaya texts)
- Devi Parvati about Trees (Matsya Purana 154.506 to 154.512)
- Sri Durga Chalisa
- Sarvamangala Mangalye Japa
- Sri Durga Ashtottarashata Namavali Japa


Scriptures of Devi Durga:
Dasa Mahavidyas:
 1. Kali Mahavidya
 2. Tara Mahavidya
 3. Tripurasundari Mahavidya
 4. Bhuvaneshwari Mahavidya
 5. Tripurabhairavi Mahavidya
 6. Chinnamasta Mahavidya
 7. Dhumavati Mahavidya
 8. Bagalamukhi Mahavidya
 9. Matangi Mahavidya
 10. Kamalatmika Mahavidya

Devotees of Devi Durga:
Rishi Markandeya
 • Rishi Markandeya

Pilgrimages of Devi Durga (Parvati):
Festivals of Devi Durga:
go to top


Dasa Mahavidyas:

1. Kali Mahavidya:

Devi Kalika Stotras of Devi Kalika:

Stotras of Devi Kalika
- Adya Stotram (Brahma Yamala)
- Kalika Ashtakam (Adi Shankara)


Devotees of Devi Kalika:
Sri Ramprasad Sen Sri Ramakrishna Paramahamsa
 • Sri Ramprasad
 • Sri Ramkrishna Paramahamsa

Pilgrimages of Devi Kalika:
go to top


2. Tara Mahavidya:

Devi Tara Stotras of Devi Tara:

Stotras of Devi Tara
- Tara Dhyanam
- Tara Stotram


go to top


3. Tripurasundari Mahavidya:

Devi Lalita Tripurasundari Sri Chakra Stotras of Devi Lalita:

Stotras of Devi Lalita
- Lalita Panchakam (Adi Shankara)


Sri Vidya:
Scriptures of Devi Lalita:
 • Lalita Upakhyanam - from Brahmanda Purana
 • Parashurama Kalpasutram
 • Varivashya Rahashya

Pilgrimages of Devi Lalita:
go to top


4. Bhuvaneswari Mahavidya:

Devi Bhuvaneswari Stotras of Devi Bhuvaneswari:

Stotras of Devi Bhuvaneswari
- Bhuvaneswari Dhyanam - Udyad Dina (Rudra Yamala)


Pilgrimages of Devi Bhuvaneswari:
 • Devi Bhuvaneswari - Tripura (Tripura)
 • Devi Bhuvaneswari - Pudukkotai (Tamil Nadu)

go to top


5. Tripurabhairavi Mahavidya:

Devi Tripurabhairavi Stotras of Devi Tripurabhairavi:go to top


6. Chinnamasta Mahavidya:

Devi Chinnamasta Stotras of Devi Chinnamasta:go to top


7. Dhumavati Mahavidya:

Devi Dhumavati Stotras of Devi Dhumavati:go to top


8. Bagalamukhi Mahavidya:

Devi Bagalamukhi Stotras of Devi Bagalamukhi:go to top


9. Matangi Mahavidya:

Devi Matangi Stotras of Devi Matangi:go to top


10. Kamalatmika Mahavidya:

Devi Kamalatmika Stotras of Devi Lakshmi:

Stotras of Devi Lakshmi
- Kanakadhara Stotram (Adi Shankara)
- Mahalakshmi Ashtakam (Padma Purana)
- Sri Suktam (Rig Veda appendices)


Pilgrimages of Devi Lakshmi:
Festivals of Devi Lakshmi:
go to top

Other manifestations of Devi:

Devi Annapoorna:

Devi Annapoorna Stotras of Devi Annapoorna:

Stotras of Devi Annapoorna
- Annapoorna Stotram (Adi Shankara)


Pilgrimages of Devi Annapoorna:
 • Devi Annapoorna - Kashi (Uttar Pradesh)
 • Devi Annapoorna - Horanadu (Karnataka)

go to top


Devi Kamakshi:

Devi Kamakshi Stotras of Devi Kamakshi:

Stotras of Devi Kamakshi
- Kamakshi Stotram (Adi Shankara)


Pilgrimages of Devi Kamakshi:
go to top


Devi Meenakshi:

Devi Meenakshi Stotras of Devi Meenakshi:

Stotras of Devi Meenakshi
- Meenakshi Pancharatnam (Adi Shankara)


Pilgrimages of Devi Meenakshi:
go to top


Devi Shakambari (Banashankari):

Devi Shakambari or Banashankari Stotras of Devi Shakambari:

Stotras of Devi Shakambari
- Shakambari Mahatmyam (Devi Bhagavatam 7.28)
- Sarva Mangala Mangalye (Devi Mahatmyam)
- Ya Devi Sarvabhutesu (Devi Mahatmyam)
- Banashankari Pratah Smaran
- Shakambari Devi Chalisa


Scriptures of Devi Shakambari:
Pilgrimages of Devi Shakambari:
Festivals of Devi Shakambari:
go to top


Sri Vishnu:

Sri Vishnu
Stotras of Sri Vishnu:

Stotras of Sri Vishnu
- Kayena Vaca Manasendriyairva (Mukundamala and SB 11.2.36)
- Meghashyamam Pita Kausheya Vaasam
- Om Apavitrah Pavitro Va
- Ranganathashtakam (Adi Shankara)
- Shantakaram Bhujagasayanam
- Swayam Vyakta Sthalams
- Sri Venkatesa Suprabhatam
- Om Namo Narayanaya Japa
- Om Jai Jagadish Hare Aarti


Scriptures of Sri Vishnu:
Devotees of Sri Vishnu:
The Alvars Sri Ramanujacharya
 • From Puranas:
  • Dhruva
  • Prahlada
 • Saints:
  • Alvars
  • Ramanujacharya
  • Vedanta Desika

Pilgrimages of Sri Vishnu:
Festivals of Sri Vishnu:
go to top


Sri Ranganatha:

Sri Ranganatha Stotras of Sri Ranganatha:

Stotras of Sri Ranganatha
- Ranganathashtakam (Adi Shankara)

Pilgrimages of Sri Ranganatha:
 • Srirangam (Tamil Nadu)
 • Srirangapatnam (Karnataka)

go to top


Sri Venkateswara:

Sri Venkateswara Stotras of Sri Venkateswara:

Stotras of Sri Venkateswara
- Sri Venkatesa Suprabhatam


Scriptures of Sri Venkateswara:
Pilgrimages of Sri Venkateswara:
go to top


Sri Narasimha:

Sri Narasimha
Stotras of Sri Narasimha:

Stotras of Sri Narasimha
- Lakshmi Nrisimha Karavalambam (Adi Shankara)


Pilgrimages of Sri Narasimha:
Festivals of Sri Narasimha:
go to top


Sri Rama:

Sri Rama
Stotras of Sri Rama:

Stotras of Sri Rama
- Lokabhi Raamam Rana Ranga Dhiram
- Mata Ramo Matpita Ramachandrah
- Nama Ramayanam
- Rama Rama Rameti
- Ramo Rajamani Sada Vijayate
- Sri Ram Jaya Ram Japa


Devi Sita:

Devi Sita
Stotras of Devi Sita:

Stotras of Devi Sita
- Sri Janaki Stutih


Scriptures of Sri Rama:
Devotees of Sri Rama:
Sri Ram Bhakta Hanuman Sri Sabari Goswami Tulsidas Sri Bhadrachalam Ramadasu
 • From Puranas:
  • Guha
  • Sabari
  • Hanuman
  • Sugriva
  • Angad
  • Jatayu
  • Bibhisana
 • Saints:
  • Tulsidas
  • Ramadasu

Pilgrimages of Sri Rama:
 • Pilgrimages of Sri Rama

 • Related to Life of Sri Rama:
  • Ayodhya (Uttar Pradesh): Birthplace of Sri Rama.
  • Chitrakoota (Uttar Pradesh, Madhya Pradesh): Where Sri Rama stayed during forest exile and visited the hermitage of sage Atri.
  • Dandakaranya: Where Sri Rama stayed during forest exile and visited the hermitages of various sages.
  • Panchavati (Maharashtra, Andhra Pradesh): Where Sri Rama stayed during forest exile; Sage Agastya's hermitage from two yojanas from there.
  • Rameshwaram (Tamil Nadu): Where Sri Rama worshipped Lord Shiva before crossing the sea to Lanka.

 • Other Pilgrimages:
  • Raghunathji - Kullu (Himachal Pradesh)
  • Sitamarhi (Bihar)
  • Dudhadari (Chhattigarh)
  • Triprayar Rama (Kerala)

Festivals of Sri Rama:
go to top


Sri Krishna:

Sri Krishna
Stotras of Sri Krishna:

Stotras of Sri Krishna
- Achyutashtakam (Adi Shankara)
- Bala Mukundashtakam
- Jagannathashtakam (Adi Shankara)
- Kasturi Tilakam
- Krishnaya Vasudevaya (Srimad Bhagavatam)
- Madhurashtakam (Vallabhacharya)
- Mukam Karoti Vachalam
- Namo Brahmanya Devaya (Vishnu Purana)
- Nandakumar Ashtakam (Vallabhacharya)
- Pandurangashtakam (Adi Shankara)
- Hare Krishna Hare Krishna Japa
- Sri Krishna & Vrindavana Forest (Srimad Bhagavatam 10.15)


Devi Radharani:

Devi Radharani
Stotras of Devi Radharani:

Stotras of Devi Radharani
 • Radha Shoddasha Nama (Brahma Vaivarta Purana)


  Scriptures of Sri Krishna:
  Devotees of Sri Krishna:
  Sri Mirabai Sri Madhavacharya Sri Chaitanya Mahaprabhu
  • From Puranas:
   • Gopis
   • Sudama
   • Pandavas
  • Saints:
   • Madhavacharya
   • Namdev
   • Surdas
   • Chaitanya Mahaprabhu
   • Mirabai
   • Vallabhacharya
   • Saints of Maharashtra

  Pilgrimages of Sri Krishna:
  Festivals of Sri Krishna:
  go to top


 • Sri Jagannatha:

  Sri Jagannatha Stotras of Sri Jagannatha:

  Stotras of Sri Jagannatha
  - Jagannathashtakam (Adi Shankara)


  Pilgrimages of Sri Jagannatha:
  go to top

  Sri Panduranga:

  Sri Panduranga Stotras of Sri Panduranga:

  Stotras of Sri Panduranga
  - Pandurangashtakam (Adi Shankara)


  Pilgrimages of Sri Panduranga:
  go to top


  Shiva:

  Shiva
  Stotras of Shiva:

  Stotras of Shiva
  - Dakshinamurthy Stotram (Adi Shankara)
  - Dwadasa Jyotirlingani
  - Kalabhairava Ashtakam (Adi Shankara)
  - Kara Carana Kritam
  - Karpura Gauram Karunavataram
  - Lingashtakam
  - Maha Mrityunjaya Mantra (Rig Veda 7.59.12)
  - Rudrashtakam (Goswami Tulsidas)
  - Shambhu Stuti
  - Shiva Manasa Puja (Adi Shankara)
  - Shiva Panchakshara Stotram (Adi Shankara)
  - Shiva Pratah Smaran Stotram (Adi Shankara)
  - Shiva Shadakshara Stotram (Rudra Yamala)
  - Shiva Tandava Stotram (Ravana)
  - Shivashtakam (Adi Shankara)
  - Vishwanathashtakam (Adi Shankara)
  - Om Namah Shivaya Japa
  - Mahamrityunjaya Mantra Japa
  - Shiva Gayatri Mantra


  Scriptures of Shiva:
  Devotees of Shiva:
  The Nayanmars Sri Akka Mahadevi
  • From Puranas:
   • Nandeeswar
  • Saints:

  Pilgrimages of Shiva:
  Festivals of Shiva:
  go to top


  Sri Dakshinamurthy:

  Sri Dakshinamurthy Stotras of Sri Dakshinamurthy:

  Stotras of Sri Dakshinamurthy
  - Dakshinamurthy Stotram (Adi Shankara)  go to top


  Sri Bhairava:

  Sri Kalabhairava Stotras of Sri Bhairava:

  Stotras of Sri Bhairava
  - Kalabhairava Ashtakam (Adi Shankara)  go to top


  Sri Murugan:

  Sri Murugan
  Stotras of Sri Murugan:

  Stotras of Sri Murugan
  - Kartikeya Pragya Vivardhana Stotram
  - Subramanya Bhujangam (Adi Shankara)


  Scriptures of Sri Murugan:
  • Skanda Purana - Kaumarika Khanda
  • Thiruppugazh
  • Kanda Puranam
  • Tirumurugarruppatai

  Devotees of Sri Murugan:
  Sri Arunagirinathar Sri Pamban Swamigal
  • Arunagirinathar
  • Pamban Swamigal
  • Avvayar
  • Kachiyappa Sivachariar
  • Kumaraguruparar Swamigal
  • Alagamuttu Pulaxar
  • Nakkirar
  • Muttuswami Deekshitar
  • Chellappa Swami

  Pilgrimages of Sri Murugan:
  Festivals of Sri Murugan:

  Festivals of Sri Murugan
  • Thaipusam (When the Pusam nakshatra is in ascendency on Poornima day in the Tamil month of Thai)
  • Skanda Shasthi (Karthik Shukla Paksha Shasthi)

  go to top


  Sri Suryadeva:

  Sri Suryadeva
  Stotras of Sri Suryadeva:

  Stotras of Sri Suryadeva
  - Aditya Hridayam (Valmiki Ramayana)
  - Suryashtakam


  Pilgrimages of Sri Suryadeva:
  Festivals of Sri Suryadeva:
  go to top


  Devi Ganga:

  Devi Ganga Ganga Aarti, Varanasi
  Stotras of Devi Ganga:

  Stotras of Devi Ganga
  - Ganga Stotram - Devi Sureswari (Adi Shankara)
  - Descent of Ganga (Srimad Bhagavatam 5.17)
  - Description of Ganga (Valmiki Ramayana 2.50)


  Scriptures of Devi Ganga:
  Pilgrimages of Devi Ganga:
  • Pilgrimages of Devi Ganga
  • Gangotri (Uttarakhand)
  • Haridwar (Uttarakhand)
  • Kashi (Uttar Pradesh)
  • Prayaga (Uttar Pradesh)
  • Ganga Sagar (West Bengal)

  Festivals of Devi Ganga:
  go to top


  Devi Yamuna:

  Devi Yamuna Yamuna Aarti, Vishram Ghat, Mathura
  Stotras of Devi Yamuna:

  Stotras of Devi Yamuna
  - Yamunashtakam (Adi Shankara)


  Pilgrimages of Devi Yamuna:
  • Yamunotri (Uttarakhand)
  • Vraja Bhoomi (Uttar Pradesh)
  • Prayaga (Uttar Pradesh)

  go to top


  Devi Narmada:

  Devi Narmada Narmada Aarti, Hoshangabad
  Stotras of Devi Narmada:

  Stotras of Devi Narmada
  - Narmadashtakam (Adi Shankara)
  - Reva Mahatmya Varnanam (Skanda Purana)


  Pilgrimages of Devi Narmada:
  • Amarkantak (Madhya Pradesh)

  go to top  Vedas and Upanishads:

  Nature
  Mantras from Vedas and Upanishads:

  Mantras from Vedas and Upanishads
  - Om Asato Ma Sadgamaya
  - Om Bhadram Karnebhih (Mundaka, Mandukya, Prasna Upanishads)
  - Om Dyauha Shanti
  - Om Purnamadah Purnamidam (Brihadaranyaka, Ishavasya Upanishads)
  - Om Sahana Vavatu (Taittiriya, Katha, Mandukya, Shvetashvara Upanishads)
  - Om Sarve Bhavantu Sukhinah
  - Om Sarvesham Swastirvavatu
  - Om Shamno Mitrah Sham Varunah
  - Om Vang Me Manasi (Aitareya Upanishad)
  - Ambhasyapare Bhuvanasya Madhye (Mahanarayana Upanishad 1.1)
  - Agni Suktam (Rig Veda 1.1)
  - Apah Suktam (Rig Veda 10.9)
  - Durga Suktam (Mahanarayana Upanishad)
  - Kshetrapati Suktam (Rig Veda 4.57)
  - Purusha Suktam (Rig Veda 10.90)
  - Sri Suktam (Rig Veda appendices)
  - Gayatri Mantra (Yajur Veda & other Vedic textx)
  - Maha Mrityunjaya Mantra (Rig Veda 7.59.12)
  - Om Gananam Tva Ganapatim (Rig Veda 2.23.1)
  - Saraswati Mantras (Rig Veda 1.3.10 to 1.3.12)  go to top


  Brahman:

  Om
  Stotras of Brahman:
  Stotras of Brahman
  - Ambhasyapare Bhuvanasya Madhye (Mahanarayana Upanishad 1.1)
  - Nirvana Shatakam (Adi Shankara)
  - Pratah Smarami Hridi (Adi Shankara)


  Scriptures of Brahman:
  • Upanishads
  • Brahma Sutras

  Exponents of Brahman:
  Sri Adi Shankaracharya Sri Swami Vivekananda Sri Ramana Maharshi
  • Adi Shankaracharya
  • Swami Vivekananda
  • Ramana Maharshi

  go to top


  Poetry on Nature:

  Sri Rabindranath Tagore Poems of Rabindranath Tagore:
  Experience Nature through the eyes of Sri Rabindranath Tagore.

  The English translation of selected Rabindra Sangeets are given along with the Bengali scripts and transliteration.


  Green Corner: >>  Om, May there be Peace in Heaven,
  May there be Peace in the Sky,
  May there be Peace in the Earth,
  May there be Peace in the Water,
  May there be Peace in the Plants,
  May there be Peace in the Trees,
  May there be Peace in the Gods in the various Worlds,
  May there be Peace in Brahman,
  May there be Peace in All,
  May there be Peace Indeed within Peace,
  Giving Me the Peace which Grows within Me,
  Om, Peace, Peace, Peace.

  (Shanti Mantra of Upanishad)

  Preserve Nature,
  And Nature will preserve Us,
  Simplify Life,
  And make the Nature thrive,
  Plant Trees,
  And make our planet Green.

  Next >>

  Green Message: The Evergreen Messages of Spirituality, Sanskrit and Nature

  Last updated on Oct-2017

  Disclaimer     Contact     Updates