Green Message
Home > Sadhana

Sadhana

Different aspects of Sadhana:
  1. General Concepts
  2. Sri Vidya
  3. Gospel of Sri Ramakrishna
  4. Spiritual Realization and Nature
  5. Meditations from Chandogya Upanishad


Bharatavarsha - The Land of Gods and Sages:

1. Stotras: Stotras

Initial:
Ganesha - Hanuman - Gurudeva - Gayatri

Tridevas:
1. Brahma

2. Vishnu:
• Dasavataras: Matsya - Kurma - Varaha - Narasimha - Vamana - Parashurama - Rama - Krishna - Buddha - Kalki

3. Shiva
• Key Incarnations: Ardhanareeswara, Nandeeswara, Bhairava, Virabhadra, Hanuman
• 12 Jyotirlinga Incarnations: Somnath, Mallikarjuna, Mahakaleshwar, Omkareshwar, Kedarnath, Bhimashankar, Vishwanath, Tryambakeshwar, Vaidyanath, Nageshwar, Rameshwar, Grishneshwar

Tridevis:
1. Saraswati

2. Lakshmi - Tulasi - Bhoomi

3. Parvati: Durga - Annapoorna - Kamakshi - Meenakshi - Shakambari
• Dasa Mahavidyas: Kali - Tara - Tripurasundari - Bhuvaneswari - Tripurabhairavi - Chinnamasta - Dhumavati - Bagalamukhi - Matangi - Kamalatmika

Others:
Murugan - Surya - Others
• Rivers: Ganga - Yamuna - Narmada

Final:
Vedas - Brahman


2. Pilgrimages: Pilgrimages
• Major: Ashtha Vinayakas - Divya Desams - Jyotirlingas - Shakti Peethas - Arupadai Veedus

3. Festivals: Festivals
• Major: Makar Shankranti - Vasant Panchami - Maha Shivaratri - Rama Navami - Hanuman Jayanti - Ganga Dussehra - Jagannath Ratha Yatra - Guru Poornima - Krishna Janmashtami - Ganesh Chaturthi - Sharadiya Navaratri - Deepavali - Skanda Shasthi

4. Scriptures: Scriptures
• Major: Vedas - Upanishads - Ramayana - Mahabharata - Ganesha Purana - Srimad Bhagavatam - Vishnu Purana - Shiva Purana - Devi Mahatmyam - Devi Bhagavatam - Skanda Purana - Tantras

5. Saints: Ramakrishna - Vivekananda - Ramana - Saints
• Paths: Karma - Bhakti - Jnana - Dhyana - Vichara

6. Sadhana: Sadhana

7. Sanskrit: Sanskrit

8. Nature: Nature
• Sections: Stotras - Poems - Vedic Vision - Tree Search


Understanding the Earth - The Vedic way: >>Om, May there be Peace in Heaven,
May there be Peace in the Sky,
May there be Peace in the Earth,
May there be Peace in the Water,
May there be Peace in the Plants,
May there be Peace in the Trees,
May there be Peace in the Gods in the various Worlds,
May there be Peace in Brahman,
May there be Peace in All,
May there be Peace Indeed within Peace,
Giving Me the Peace which Grows within Me,
Om, Peace, Peace, Peace.

(Shanti Mantra of Upanishad)


Preserve Nature,
And Nature will preserve Us,
Simplify Life,
And help Nature thrive,
Plant Trees,
And make our planet Green.

Next >>

Green Message: The Evergreen Messages of Spirituality, Sanskrit and Nature

Last updated on Sep-2018

Site Map    Search    Contact    Updates