Green Message
Home > Bharatavarsha > Festivals > Vratas-Pujas (Sacred Vows & Festive Seasons)

Vratas-Pujas (Sacred Vows & Festive Seasons)


(A) Pausha Masa (Dec - Jan) - Shishira Ritu:

Pausha Krishna Paksha:
1. Pausha Krishna Pratipad:
2. Pausha Krishna Dwitiya:
3. Pausha Krishna Tritiya:
4. Pausha Krishna Chaturthi:
5. Pausha Krishna Panchami:
6. Pausha Krishna Shasthi:
7. Pausha Krishna Saptami:
8. Pausha Krishna Ashtami:
9. Pausha Krishna Navami:
10. Pausha Krishna Dasami:
11. Pausha Krishna Ekadashi:
12. Pausha Krishna Dwadashi:
13. Pausha Krishna Trayodashi:
14. Pausha Krishna Chaturdashi:
15. Pausha Amavashya:

Pausha Shukla Paksha:
1. Pausha Shukla Pratipad:
2. Pausha Shukla Dwitiya:
3. Pausha Shukla Tritiya:
4. Pausha Shukla Chaturthi:
5. Pausha Shukla Panchami:
6. Pausha Shukla Shasthi:
7. Pausha Shukla Saptami:
8. Pausha Shukla Ashtami:
9. Pausha Shukla Navami:
10. Pausha Shukla Dasami:
11. Pausha Shukla Ekadashi:
12. Pausha Shukla Dwadashi:
13. Pausha Shukla Trayodashi:
14. Pausha Shukla Chaturdashi:
15. Pausha Poornima: Shakambari Jayanti

(B) Magha Masa (Jan - Feb) - Shishira Ritu:

Magha Krishna Paksha:
1. Magha Krishna Pratipad:
2. Magha Krishna Dwitiya:
3. Magha Krishna Tritiya:
4. Magha Krishna Chaturthi:
5. Magha Krishna Panchami:
6. Magha Krishna Shasthi:
7. Magha Krishna Saptami:
8. Magha Krishna Ashtami:
9. Magha Krishna Navami:
10. Magha Krishna Dasami:
11. Magha Krishna Ekadashi:
12. Magha Krishna Dwadashi:
13. Magha Krishna Trayodashi:
14. Magha Krishna Chaturdashi:
15. Magha Amavashya:

Magha Shukla Paksha:
1. Magha Shukla Pratipad:
2. Magha Shukla Dwitiya:
3. Magha Shukla Tritiya:
4. Magha Shukla Chaturthi:
5. Magha Shukla Panchami: Vasant Panchami
6. Magha Shukla Shasthi:
7. Magha Shukla Saptami: Ratha Saptami
8. Magha Shukla Ashtami:
9. Magha Shukla Navami:
10. Magha Shukla Dasami:
11. Magha Shukla Ekadashi:
12. Magha Shukla Dwadashi:
13. Magha Shukla Trayodashi:
14. Magha Shukla Chaturdashi:
15. Magha Poornima:

(C) Phalguna Masa (Feb - Mar) - Vasanta Ritu:

Phalguna Krishna Paksha:
1. Phalguna Krishna Pratipad:
2. Phalguna Krishna Dwitiya:
3. Phalguna Krishna Tritiya:
4. Phalguna Krishna Chaturthi:
5. Phalguna Krishna Panchami:
6. Phalguna Krishna Shasthi:
7. Phalguna Krishna Saptami:
8. Phalguna Krishna Ashtami:
9. Phalguna Krishna Navami:
10. Phalguna Krishna Dasami:
11. Phalguna Krishna Ekadashi:
12. Phalguna Krishna Dwadashi:
13. Phalguna Krishna Trayodashi:
14. Phalguna Krishna Chaturdashi: Maha Shivaratri
15. Phalguna Amavashya:

Phalguna Shukla Paksha:
1. Phalguna Shukla Pratipad:
2. Phalguna Shukla Dwitiya:
3. Phalguna Shukla Tritiya:
4. Phalguna Shukla Chaturthi:
5. Phalguna Shukla Panchami:
6. Phalguna Shukla Shasthi:
7. Phalguna Shukla Saptami:
8. Phalguna Shukla Ashtami:
9. Phalguna Shukla Navami:
10. Phalguna Shukla Dasami:
11. Phalguna Shukla Ekadashi:
12. Phalguna Shukla Dwadashi:
13. Phalguna Shukla Trayodashi:
14. Phalguna Shukla Chaturdashi:
15. Phalguna Poornima: Holi

(D) Chaitra Masa (Mar - Apr) - Vasanta Ritu:

Chaitra Krishna Paksha:
1. Chaitra Krishna Pratipad:
2. Chaitra Krishna Dwitiya:
3. Chaitra Krishna Tritiya:
4. Chaitra Krishna Chaturthi:
5. Chaitra Krishna Panchami:
6. Chaitra Krishna Shasthi:
7. Chaitra Krishna Saptami:
8. Chaitra Krishna Ashtami:
9. Chaitra Krishna Navami:
10. Chaitra Krishna Dasami:
11. Chaitra Krishna Ekadashi:
12. Chaitra Krishna Dwadashi:
13. Chaitra Krishna Trayodashi:
14. Chaitra Krishna Chaturdashi:
15. Chaitra Amavashya:

Chaitra Shukla Paksha:
1. Chaitra Shukla Pratipad: Vasanta Navaratri starts
2. Chaitra Shukla Dwitiya:
3. Chaitra Shukla Tritiya: Gangaur (Gauri Tritiya) - Matsya Jayanti
4. Chaitra Shukla Chaturthi:
5. Chaitra Shukla Panchami:
6. Chaitra Shukla Shasthi:
7. Chaitra Shukla Saptami:
8. Chaitra Shukla Ashtami:
9. Chaitra Shukla Navami: Rama Navami
10. Chaitra Shukla Dasami:
11. Chaitra Shukla Ekadashi:
12. Chaitra Shukla Dwadashi:
13. Chaitra Shukla Trayodashi:
14. Chaitra Shukla Chaturdashi:
15. Chaitra Poornima: Hanuman Jayanti

(E) Vaishakha Masa (Apr - May) - Grishma Ritu:

Vaishakha Krishna Paksha:
1. Vaishakha Krishna Pratipad:
2. Vaishakha Krishna Dwitiya:
3. Vaishakha Krishna Tritiya:
4. Vaishakha Krishna Chaturthi:
5. Vaishakha Krishna Panchami:
6. Vaishakha Krishna Shasthi:
7. Vaishakha Krishna Saptami:
8. Vaishakha Krishna Ashtami:
9. Vaishakha Krishna Navami:
10. Vaishakha Krishna Dasami:
11. Vaishakha Krishna Ekadashi:
12. Vaishakha Krishna Dwadashi:
13. Vaishakha Krishna Trayodashi:
14. Vaishakha Krishna Chaturdashi:
15. Vaishakha Amavashya:

Vaishakha Shukla Paksha:
1. Vaishakha Shukla Pratipad:
2. Vaishakha Shukla Dwitiya:
3. Vaishakha Shukla Tritiya: Akshaya Tritiya - Parashurama Jayanti
4. Vaishakha Shukla Chaturthi:
5. Vaishakha Shukla Panchami:
6. Vaishakha Shukla Shasthi:
7. Vaishakha Shukla Saptami: Ganga Saptami (Jahnu Saptami)
8. Vaishakha Shukla Ashtami:
9. Vaishakha Shukla Navami: Sita Navami
10. Vaishakha Shukla Dasami:
11. Vaishakha Shukla Ekadashi:
12. Vaishakha Shukla Dwadashi:
13. Vaishakha Shukla Trayodashi:
14. Vaishakha Shukla Chaturdashi: Narasimha Jayanti
15. Vaishakha Poornima: Kurma Jayanti

(F) Jyaishtha Masa (May - Jun) - Grishma Ritu:

Jyaishtha Krishna Paksha:
1. Jyaishtha Krishna Pratipad:
2. Jyaishtha Krishna Dwitiya:
3. Jyaishtha Krishna Tritiya:
4. Jyaishtha Krishna Chaturthi:
5. Jyaishtha Krishna Panchami:
6. Jyaishtha Krishna Shasthi:
7. Jyaishtha Krishna Saptami:
8. Jyaishtha Krishna Ashtami:
9. Jyaishtha Krishna Navami:
10. Jyaishtha Krishna Dasami:
11. Jyaishtha Krishna Ekadashi:
12. Jyaishtha Krishna Dwadashi:
13. Jyaishtha Krishna Trayodashi:
14. Jyaishtha Krishna Chaturdashi:
15. Jyaishtha Amavashya: Vata Savitri Vrata

Jyaishtha Shukla Paksha:
1. Jyaishtha Shukla Pratipad:
2. Jyaishtha Shukla Dwitiya:
3. Jyaishtha Shukla Tritiya:
4. Jyaishtha Shukla Chaturthi:
5. Jyaishtha Shukla Panchami:
6. Jyaishtha Shukla Shasthi:
7. Jyaishtha Shukla Saptami:
8. Jyaishtha Shukla Ashtami:
9. Jyaishtha Shukla Navami:
10. Jyaishtha Shukla Dasami: Ganga Dussehra
11. Jyaishtha Shukla Ekadashi:
12. Jyaishtha Shukla Dwadashi:
13. Jyaishtha Shukla Trayodashi:
14. Jyaishtha Shukla Chaturdashi:
15. Jyaishtha Poornima:

(G) Ashadha Masa (Jun - Jul) - Varsha Ritu:

Ashadha Krishna Paksha:
1. Ashadha Krishna Pratipad:
2. Ashadha Krishna Dwitiya:
3. Ashadha Krishna Tritiya:
4. Ashadha Krishna Chaturthi:
5. Ashadha Krishna Panchami:
6. Ashadha Krishna Shasthi:
7. Ashadha Krishna Saptami:
8. Ashadha Krishna Ashtami:
9. Ashadha Krishna Navami:
10. Ashadha Krishna Dasami:
11. Ashadha Krishna Ekadashi:
12. Ashadha Krishna Dwadashi:
13. Ashadha Krishna Trayodashi:
14. Ashadha Krishna Chaturdashi:
15. Ashadha Amavashya:

Ashadha Shukla Paksha:
1. Ashadha Shukla Pratipad:
2. Ashadha Shukla Dwitiya: Jagannath Ratha Yatra
3. Ashadha Shukla Tritiya:
4. Ashadha Shukla Chaturthi:
5. Ashadha Shukla Panchami:
6. Ashadha Shukla Shasthi:
7. Ashadha Shukla Saptami:
8. Ashadha Shukla Ashtami:
9. Ashadha Shukla Navami:
10. Ashadha Shukla Dasami:
11. Ashadha Shukla Ekadashi:
12. Ashadha Shukla Dwadashi:
13. Ashadha Shukla Trayodashi:
14. Ashadha Shukla Chaturdashi:
15. Ashadha Poornima: Guru Poornima

(H) Shravana Masa (Jul - Aug) - Varsha Ritu:

Shravana Krishna Paksha:
1. Shravana Krishna Pratipad:
2. Shravana Krishna Dwitiya:
3. Shravana Krishna Tritiya:
4. Shravana Krishna Chaturthi:
5. Shravana Krishna Panchami:
6. Shravana Krishna Shasthi:
7. Shravana Krishna Saptami:
8. Shravana Krishna Ashtami:
9. Shravana Krishna Navami:
10. Shravana Krishna Dasami:
11. Shravana Krishna Ekadashi:
12. Shravana Krishna Dwadashi:
13. Shravana Krishna Trayodashi:
14. Shravana Krishna Chaturdashi:
15. Shravana Amavashya:

Shravana Shukla Paksha:
1. Shravana Shukla Pratipad:
2. Shravana Shukla Dwitiya:
3. Shravana Shukla Tritiya:
4. Shravana Shukla Chaturthi:
5. Shravana Shukla Panchami:
6. Shravana Shukla Shasthi:
7. Shravana Shukla Saptami:
8. Shravana Shukla Ashtami:
9. Shravana Shukla Navami:
10. Shravana Shukla Dasami:
11. Shravana Shukla Ekadashi:
12. Shravana Shukla Dwadashi:
13. Shravana Shukla Trayodashi:
14. Shravana Shukla Chaturdashi:
15. Shravana Poornima: Hayagriva Jayanti

(I) Bhadrapada Masa (Aug - Sep) - Sharad Ritu:

Bhadrapada Krishna Paksha:
1. Bhadrapada Krishna Pratipad: Gayatri Japam
2. Bhadrapada Krishna Dwitiya:
3. Bhadrapada Krishna Tritiya:
4. Bhadrapada Krishna Chaturthi:
5. Bhadrapada Krishna Panchami:
6. Bhadrapada Krishna Shasthi:
7. Bhadrapada Krishna Saptami:
8. Bhadrapada Krishna Ashtami: Krishna Janmashtami
9. Bhadrapada Krishna Navami:
10. Bhadrapada Krishna Dasami:
11. Bhadrapada Krishna Ekadashi:
12. Bhadrapada Krishna Dwadashi:
13. Bhadrapada Krishna Trayodashi:
14. Bhadrapada Krishna Chaturdashi:
15. Bhadrapada Amavashya:

Bhadrapada Shukla Paksha:
1. Bhadrapada Shukla Pratipad:
2. Bhadrapada Shukla Dwitiya:
3. Bhadrapada Shukla Tritiya:
4. Bhadrapada Shukla Chaturthi: Ganesh Chaturthi
5. Bhadrapada Shukla Panchami: Rishi Panchami
6. Bhadrapada Shukla Shasthi:
7. Bhadrapada Shukla Saptami:
8. Bhadrapada Shukla Ashtami: Radha Ashtami
9. Bhadrapada Shukla Navami:
10. Bhadrapada Shukla Dasami:
11. Bhadrapada Shukla Ekadashi:
12. Bhadrapada Shukla Dwadashi: Vamana Jayanti
13. Bhadrapada Shukla Trayodashi:
14. Bhadrapada Shukla Chaturdashi: Ananta Chaturdashi
15. Bhadrapada Poornima: Uma Maheshwar Vrata

(J) Ashwina Masa (Sep - Oct) - Sharad Ritu:

Ashwina Krishna Paksha:
1. Ashwina Krishna Pratipad:
2. Ashwina Krishna Dwitiya:
3. Ashwina Krishna Tritiya:
4. Ashwina Krishna Chaturthi:
5. Ashwina Krishna Panchami:
6. Ashwina Krishna Shasthi:
7. Ashwina Krishna Saptami:
8. Ashwina Krishna Ashtami:
9. Ashwina Krishna Navami:
10. Ashwina Krishna Dasami:
11. Ashwina Krishna Ekadashi:
12. Ashwina Krishna Dwadashi:
13. Ashwina Krishna Trayodashi:
14. Ashwina Krishna Chaturdashi:
15. Ashwina Amavashya:

Ashwina Shukla Paksha:
1. Ashwina Shukla Pratipad: Sharadiya Navaratri starts
2. Ashwina Shukla Dwitiya:
3. Ashwina Shukla Tritiya:
4. Ashwina Shukla Chaturthi:
5. Ashwina Shukla Panchami:
6. Ashwina Shukla Shasthi:
7. Ashwina Shukla Saptami:
8. Ashwina Shukla Ashtami:
9. Ashwina Shukla Navami:
10. Ashwina Shukla Dasami:
11. Ashwina Shukla Ekadashi:
12. Ashwina Shukla Dwadashi:
13. Ashwina Shukla Trayodashi:
14. Ashwina Shukla Chaturdashi:
15. Ashwina Poornima: Kojagari Lakshmi Puja

(K) Karthika Masa (Oct - Nov) - Hemanta Ritu:

Karthika Krishna Paksha:
1. Karthika Krishna Pratipad:
2. Karthika Krishna Dwitiya:
3. Karthika Krishna Tritiya:
4. Karthika Krishna Chaturthi:
5. Karthika Krishna Panchami:
6. Karthika Krishna Shasthi:
7. Karthika Krishna Saptami:
8. Karthika Krishna Ashtami:
9. Karthika Krishna Navami:
10. Karthika Krishna Dasami:
11. Karthika Krishna Ekadashi:
12. Karthika Krishna Dwadashi:
13. Karthika Krishna Trayodashi:
14. Karthika Krishna Chaturdashi: Naraka Chaturdashi
15. Karthika Amavashya: Deepavali Kali Puja

Karthika Shukla Paksha:
1. Karthika Shukla Pratipad:
2. Karthika Shukla Dwitiya:
3. Karthika Shukla Tritiya:
4. Karthika Shukla Chaturthi:
5. Karthika Shukla Panchami:
6. Karthika Shukla Shasthi: Skanda Shasthi - Chhath Puja
7. Karthika Shukla Saptami:
8. Karthika Shukla Ashtami:
9. Karthika Shukla Navami:
10. Karthika Shukla Dasami:
11. Karthika Shukla Ekadashi:
12. Karthika Shukla Dwadashi: Tulasi Vivaha
13. Karthika Shukla Trayodashi:
14. Karthika Shukla Chaturdashi:
15. Karthika Poornima: Karthik Poornima

(L) Agrahayana Masa (Nov - Dec) - Hemanta Ritu:

Agrahayana Krishna Paksha:
1. Agrahayana Krishna Pratipad:
2. Agrahayana Krishna Dwitiya:
3. Agrahayana Krishna Tritiya:
4. Agrahayana Krishna Chaturthi:
5. Agrahayana Krishna Panchami:
6. Agrahayana Krishna Shasthi:
7. Agrahayana Krishna Saptami:
8. Agrahayana Krishna Ashtami: Bhairava Ashtami
9. Agrahayana Krishna Navami:
10. Agrahayana Krishna Dasami:
11. Agrahayana Krishna Ekadashi:
12. Agrahayana Krishna Dwadashi:
13. Agrahayana Krishna Trayodashi:
14. Agrahayana Krishna Chaturdashi:
15. Agrahayana Amavashya:

Agrahayana Shukla Paksha:
1. Agrahayana Shukla Pratipad:
2. Agrahayana Shukla Dwitiya:
3. Agrahayana Shukla Tritiya:
4. Agrahayana Shukla Chaturthi:
5. Agrahayana Shukla Panchami:
6. Agrahayana Shukla Shasthi:
7. Agrahayana Shukla Saptami:
8. Agrahayana Shukla Ashtami:
9. Agrahayana Shukla Navami:
10. Agrahayana Shukla Dasami:
11. Agrahayana Shukla Ekadashi: Vaikuntha Ekadashi
12. Agrahayana Shukla Dwadashi:
13. Agrahayana Shukla Trayodashi:
14. Agrahayana Shukla Chaturdashi:
15. Agrahayana Poornima: Dattatreya Jayanti


Meditation on Earth and Life: >>Om, May there be Peace in Heaven,
May there be Peace in the Sky,
May there be Peace in the Earth,

(Shanti Mantra of Upanishad)


Preserve Nature,
And Nature will preserve Us,
Simplify Life,
And help Nature thrive,
Plant Trees,
And make our planet Green.

Next >>

Green Message: The Evergreen Messages of Spirituality, Sanskrit and Nature

Last updated on Sep-2021

Site Map    Search    Contact    Updates