Green Message
Home > Bharatavarsha > Pilgrimages and Temples > Durga > Shakti Peethas

Shakti Peethas

Shakti Peethas:

Refer to Shakti Peetha Stotram

1. हिङ्गुला (Hingula Shakti Peetha)

Devi Hinglaj, Balochistan, Pakistan - Hingula Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 4)
- Where the Brahmarandhra (Top of the Head) of Devi had fallen
- The Devi is known as Kottari and the Bhairava is called Bhimalocana
- Balochistan - Devi Hinglaj Temple (Lasbela district, Pakistan)

2. करवीर (Karavira Shakti Peetha)

Devi Mahalakshmi, Kolhapur, Maharashtra - Karavira Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 5)
- Where the Trinetra (Three Eyes) of Devi had fallen
- The Devi is known as Mahishamardini and the Bhairava is called Krodhisa
- Kolhapur - Devi Mahalakshmi Temple (Kolhapur district, Maharashtra)

3. सुगन्धा (Sugandha Shakti Peetha)

Devi Sunanda, Shikarpur, Bangladesh - Sugandha Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 5)
- Where the Nasika (Nose) of Devi had fallen
- The Devi is known as Sunanda and the Bhairava is called Tryambaka
- Shikarpur - Devi Ugratara Temple (Barishal district, Bangladesh)

4. काश्मीर (Kashmira Shakti Peetha)

Amarnath Shiva Temple, Anantanag district, Jammu and Kashmir - Kashmira Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 7)
- Where the Kanthadesha (Region of the Neck) of Devi had fallen
- The Devi is known as Mahamaya and the Bhairava is called Trisandheyeshwara
- Amarnath - Devi Mahamaya (Anantanag district, Jammu and Kashmir)

5. ज्वालामुखी (Jwalamukhi Shakti Peetha)

Devi Jwalamukhi temple, Kangra district, Himachal Pradesh - Jwalamukhi Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 8)
- Where the Jihvaa (Tongue) of Devi had fallen
- The Devi is known as Siddhidaa and the Bhairava is called Unmatta
- Kangra - Devi Jwalamukhi Temple (Kangra district, Himachal Pradesh)

6. जालन्धर (Jalandhara Shakti Peetha)

Jalandhar - Devi Tripuramalini Temple (Devi Talab Mandir), Jalandhar district, Punjab - Jalandhara Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 8)
- Where the Stana (Breast) of Devi had fallen
- The Devi is known as Tripuramalini and the Bhairava is called Bhishana
- Jalandhar - Devi Tripuramalini Temple (Jalandhar district, Punjab)

7. वैद्यनाथ (Vaidyanatha Shakti Peetha)

Vaidyanath Shakti Peeth, Deogarh district, Jharkhand - Vaidyanatha Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 10)
- Where the Hridaya (Heart) of Devi had fallen
- The Devi is known as Jaya Durga and the Bhairava is called Vaidyanatha
- Baidyanath Dham - Devi Jaya Durga Temple (Deogarh district, Jharkhand)

8. नेपाल (Nepala Shakti Peetha)

Devi Guhyeshwari temple, Kathmandu, Nepal - Nepala Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 10)
- Where the Janu (Knee) of Devi had fallen
- The Devi is known as Mahamaya and the Bhairava is called Kapali
- Kathmandu - Devi Guhyeshwari Temple (Kathmandu district, Nepal)

9. मानस (Manasa Shakti Peetha)

Lake Mansarovar, Tibet - Manasa Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 12)
- Where the Daksha Hasta (Right Hand) of Devi had fallen
- The Devi is known as Dakshayani and the Bhairava is called Amara
- Mansarovar - Devi Dakshayani (Tibet)

10. विरजाक्षेत्र (Viraja Kshetra Shakti Peetha)

Puri Jagannath temple, Puri district, Odisha - Viraja Kshetra (Utkala) Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 13)
- Where the Nabhi (Navel) of Devi had fallen
- The Devi is known as Vimala and the Bhairava is called Jagannatha
- Puri - Devi Vimala Temple (within Jagannath Temple) (Puri district, Odisha)

11. गण्डकी (Gandaki Shakti Peetha)

- Gandaki Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 14)
- Where the Ganda (Cheek) of Devi had fallen
- The Devi is known as Gandaki Chandi and the Bhairava is called Chakrapani
- Muktinath - Devi Gandaki Chandi (Mustang district, Nepal)

12. बहुला (Bahula Shakti Peetha)

Devi Bahula temple, Ketugram, Bardhaman district, West Bengal - Bahula Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 15)
- Where the Vama Bahu (Left Arm) of Devi had fallen
- The Devi is known as Bahula and the Bhairava is called Bhiruka
- Ketugram - Devi Bahula Temple (Purba Bardhaman district, West Bengal)

13. उज्जयिनी (Ujjayini Shakti Peetha)

Devi Harsiddhi temple, Ujjain, Ujjain district, Madhya Pradesh - Ujjayini Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 16)
- Where the Kurpara (Elbow) of Devi had fallen
- The Devi is known as Mangala Chandika and the Bhairava is called Kapilambara
- Ujjain - Devi Harsiddhi Temple (Ujjain district, Madhya Pradesh)

14. चट्टल (Chattala Shakti Peetha)

Devi Bhavani temple, Chandranath Hill, Sitakunda, Chittagong district, Bangladesh - Chattala Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 17)
- Where the Daksha Bahu (Right Arm) of Devi had fallen
- The Devi is known as Bhavani and the Bhairava is called Chandrasekhara
- Sitakunda - Devi Bhavani Temple (Chittagong district, Bangladesh)

15. त्रिपुरा (Tripura Shakti Peetha)

Devi Tripura Sundari, Udaipur, South Tripura district, Tripura - Tripura Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 18)
- Where the Daksha Pada (Right Foot) of Devi had fallen
- The Devi is known as Tripurasundari and the Bhairava is called Tripuresha
- Udaipur - Devi Tripurasundari Temple (South Tripura district, Tripura)

16. त्रिस्रोता (Trisrota Shakti Peetha)

Devi Bhramari temple, Shalbari, Falakata, Jalpaiguri district, West Bengal - Trisrota Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 19)
- Where the Vama Pada (Left Foot) of Devi had fallen
- The Devi is known as Bhramari and the Bhairava is called Ishwara
- Shalbari - Devi Bhramari Temple (Jalpaiguri district, West Bengal)

17. कामगिरि (Kamagiri Shakti Peetha)

Devi Kamakhya, Kamrup district, Assam - Kamagiri Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 20)
- Where the Yoni (Generative Organ) of Devi had fallen
- The Devi is known as Kamakhya and the Bhairava is called Umananda
- Kamrup - Devi Kamakhya Temple (Kamrup district, Assam)

18. क्षीरग्राम (Kshiragrama Shakti Peetha)

Devi Yugadya temple, Kshiragram, Bardhaman district, West Bengal - Kshiragrama Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 26)
- Where the Daksha Angushtha (Right Toe) of Devi had fallen
- The Devi is known as Yugadya and the Bhairava is called Kshirakhandaka
- Kshiragram - Devi Yogadya Temple (Jogadya) (Purba Bardhaman district, West Bengal)

19. कालीपीठ (Kalipitha Shakti Peetha)

Devi Kali, Kalighat, Kolkata district, West Bengal - Kalipitha Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 27)
- Where the Daksha Pada Anguli (Fingers of Right Foot) of Devi had fallen
- The Devi is known as Kalika and the Bhairava is called Nakuleesha
- Kalighat - Devi Kali Temple (Kolkata district, West Bengal)

20. प्रयाग (Prayaga Shakti Peetha)

Devi Alopi, Allahabad, Prayagraj district, Prayagraj district, Uttar Pradesh - Prayaga Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 28)
- Where the Anguli Vrinda (Group of Fingers) of Devi had fallen
- The Devi is known as Lalita and the Bhairava is called Bhavah
- Prayagraj - Devi Alopi Temple (Prayagraj district, Uttar Pradesh)
- Prayagraj - Devi Lalita Temple (Meerapur) (Prayagraj district, Uttar Pradesh)

21. जयन्ती (Jayanti Shakti Peetha)

- Jayanti Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 28)
- Where the Vama Jangha (Left Shank) of Devi had fallen
- The Devi is known as Jayanti and the Bhairava is called Kramadeeshwara
- Nartiang - Devi Durga Temple (Jaintia Hills district, Meghalaya)

22. किरीट (Kirita Shakti Peetha)

Devi Kiriteshwari temple, Dahapara, Murshidabad district, West Bengal - Kirita Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 29)
- Where the Kirita (Diadem) of Devi had fallen
- The Devi is known as Vimala and the Bhairava is called Samvarta
- Dahapara - Devi Kiriteshwari Temple (Murshidabad district, West Bengal)

23. वाराणसी (Varanasi Shakti Peetha)

Devi Vishalakshi temple, Varanasi district, Uttar Pradesh - Varanasi Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 30)
- Where the Kundala (Ear-Ring) of Devi had fallen
- The Devi is known as Vishalakshi and the Bhairava is called Kalabhairava
- Kashi - Devi Vishalakshi Temple (Varanasi district, Uttar Pradesh)

24. कन्याश्रम (Kanyashrama Shakti Peetha)

Devi Bhagavathy, Kanyakumari, Kanyakumari district, Tamil Nadu - Kanyashrama Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 31)
- Where the Pristha (Back) of Devi had fallen
- The Devi is known as Sarvani and the Bhairava is called Nimisha
- Kanyakumari - Devi Bhagavathy Temple (Kanyakumari district, Tamil Nadu)

25. कुरुक्षेत्र (Kurukshetra Shakti Peetha)

Devi Bhadrakali Temple, Kurukshetra district, Haryana - Kurukshetra Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 31)
- Where the Gulpha (Ankle) of Devi had fallen
- The Devi is known as Savitri and the Bhairava is called Sthanu
- Kurukshetra - Devi Bhadrakali Temple (Kurukshetra district, Haryana)

26. मणिवेदक (Manivedaka Shakti Peetha)

Devi Gayatri - Manivedaka Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 32)
- Where the Manibandha (Bracelet) of Devi had fallen
- The Devi is known as Gayatri and the Bhairava is called Sarvananda
- Pushkar - Devi Gayatri Temple (Ajmer district, Rajasthan)

27. श्रीशैल (Srishaila Shakti Peetha)

Devi Bhramaramba temple, Srisailam, Kurnool district, Andhra Pradesh - Srishaila Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 33)
- Where the Griva (Neck) of Devi had fallen
- The Devi is known as Mahalakshmi and the Bhairava is called Sambarananda
- Srisailam - Devi Bhramaramba Temple (Kurnool district, Andhra Pradesh)

28. काञ्ची (Kanchi Shakti Peetha)

Devi Kamakshi temple, Kanchipuram, Kanchipuram district, Tamil Nadu - Kanchi Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 34)
- Where the Kankaala (Skeleton) of Devi had fallen
- The Devi is known as Devagarbha and the Bhairava is called Ruru
- Kanchipuram - Devi Kamakshi Temple (Kanchipuram district, Tamil Nadu)

29. कालमाधव (Kalamadhava Shakti Peetha)

Devi Kali, Kalamadhava Shakti Peetha - Kalamadhava Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 35)
- Where the Nitamba (Buttocks) of Devi had fallen
- The Devi is known as Kaali and the Bhairava is called Asitanga
- Not identified

30. नर्मदा (Narmada Shakti Peetha)

Devi Narmada - Narmada Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 37)
- Where the Nitamba (Buttocks) of Devi had fallen
- The Devi is known as Sona and the Bhairava is called Bhadrasena
- Amarkantak - Devi Sona (Anuppur district, Madhya Pradesh)

31. रामगिरि (Ramagiri Shakti Peetha)

Devi Sharada, Maihar, Satna district, Madhya Pradesh - Ramagiri Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 37)
- Where the Stana (Breast) of Devi had fallen
- The Devi is known as Shivani and the Bhairava is called Canda
- Chitrakoot - Devi Shivani (Chitrakoot district, Uttar Pradesh)
- Maihar - Devi Sharada Temple (Satna district, Madhya Pradesh)

32. वृन्दावन (Vrindavana Shakti Peetha)

Devi Uma, Vrindavan, Mathura district, Uttar Pradesh - Vrindavana Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 38)
- Where the Keshajaala (the tresses of Hair) of Devi had fallen
- The Devi is known as Uma and the Bhairava is called Bhutesha
- Vrindavan - Devi Uma Temple (Mathura district, Uttar Pradesh)

33. अनल (Anala Shakti Peetha)

Sthanumalayam temple, Suchindram, Kanyakumari district, Tamil Nadu - Anala Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 39)
- Where the Urdhva Danta (Upper row of Teeth) of Devi had fallen
- The Devi is known as Narayani and the Bhairava is called Samhara
- Suchindram - Devi Narayani (Kanyakumari district, Tamil Nadu)

34. पञ्चसागर (Panchasagara Shakti Peetha)

Panchasagara Shakti Peetha - Panchasagara Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 39)
- Where the Adho Danta (Lower row of Teeth) of Devi had fallen
- The Devi is known as Varahi and the Bhairava is called Maharudra
- Not identified

35. करतोया (Karatoya Shakti Peetha)

Devi Aparna temple, Bhabanipur, Bogra district, Bangladesh - Karatoya Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 40)
- Where the Vama Karna (Left Ear) of Devi had fallen
- The Devi is known as Aparna and the Bhairava is called Vamana
- Bhabanipur - Devi Aparna Temple (Bogra district, Bangladesh)

36. श्रीपर्वत (Sri Parvata Shakti Peetha)

Ladakh, Leh district, Jammu and Kashmir - Sri Parvata Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 41)
- Where the Daksha Gulpha (Right Ankle) of Devi had fallen
- The Devi is known as Sri Sundari and the Bhairava is called Sundarananda
- Ladakh - Devi Sri Sundari (Leh district, Jammu and Kashmir)

37. विभाषक (Vibhashaka Shakti Peetha)

Devi Bargabhima, Tamluk, East Medinipur district, West Bengal - Vibhashaka Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 42)
- Where the Vama Gulpha (Left Ankle) of Devi had fallen
- The Devi is known as Kapalini and the Bhairava is called Mahadeva
- Tamluk - Devi Bargabhima Kali Temple (East Medinipur district, West Bengal)

38. प्रभास (Prabhasa Shakti Peetha)

Triveni Sangam, Prabhasa Kshetra, Junagarh district, Gujarat - Prabhasa Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 43)
- Where the Udara (Stomach) of Devi had fallen
- The Devi is known as Chandrabhaga and the Bhairava is called Vakratunda
- Prabhasa - Devi Chandrabhaga (Junagadh district, Gujarat)

39. भैरवपर्वत (Bhairava Parvata Shakti Peetha)

Devi Avantika temple, Bhairav Hills, Ujjain district, Madhya Pradesh - Bhairava Parvata Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 44)
- Where the Ossttha (Upper Lip) of Devi had fallen
- The Devi is known as Avanti and the Bhairava is called Lambakarna
- Ujjain - Devi Avantika Temple (Ujjain district, Madhya Pradesh)

40. जनस्थान (Janasthana Shakti Peetha)

Devi Saptashrungi temple, Vani, Nashik district, Maharashtra - Janasthana Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 45)
- Where the Civuka (Chin) of Devi had fallen
- The Devi is known as Bhramari and the Bhairava is called Vikritaksha
- Vani - Devi Saptashrungi Temple (Nashik district, Maharashtra)

41. गोदावरीतीर (Godavari Tir Shakti Peetha)

Godavari Tir, Rajamundry, East Godavari district, Andhra Pradesh - Godavari Tir Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 46)
- Where the Ganda (Cheek) of Devi had fallen
- The Devi is known as Vishweshi and the Bhairava is called Dandapani
- Godavari Tir - Devi Vishwesi (East Godavari district, Andhra Pradesh)

42. रत्नावली (Ratnavali Shakti Peetha)

Devi Kumari, Ratnavali Shakti Peetha - Ratnavali Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 47)
- Where the Daksha Skanda (Right Shoulder) of Devi had fallen
- The Devi is known as Kumari and the Bhairava is called Shiva
- Not identified

43. मिथिला (Mithila Shakti Peetha)

Janakpur Dham, Dhanusa district, Nepal - Mithila Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 47)
- Where the Vama Skanda (Left Shoulder) of Devi had fallen
- The Devi is known as Uma and the Bhairava is called Mahodara
- Janakpur - Devi Uma (Dhanusha district, Nepal)

44. नलाहाटी (Nalahati Shakti Peetha)

Devi Nalateshwari temple, Nalahati, Birbhum district, West Bengal - Nalahati Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 48)
- Where the Nalaa (Tubular Bone) of Devi had fallen
- The Devi is known as Kalika and the Bhairava is called Yogisha
- Nalhati - Devi Nalateshwari Temple (Birbhum district, West Bengal)

45. कालीघाट (Kalighata Shakti Peetha)

Devi Jaya Durga, Juranpur, Nadia district, West Bengal - Kalighata Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 49)
- Where the Munda (Head) of Devi had fallen
- The Devi is known as Jaya Durga and the Bhairava is called Krodhisha
- Juranpur - Devi Jaya Durga Temple (Nadia district, West Bengal)

46. वक्रेश्वर (Vakreshwara Shakti Peetha)

Devi Mahishamardini temple, Bakreshwar, Birbhum district, West Bengal - Vakreshwara Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 50)
- Where the Manas (Mind) of Devi had fallen
- The Devi is known as Mahishamardini and the Bhairava is called Vakranatha
- Bakreshwar - Devi Mahishamardini Temple (Birbhum district, West Bengal)

47. यशोर (Yashora Shakti Peetha)

Devi Jashoreshwari Kali temple, Ishwaripur, Satkhira district, Bangladesh - Yashora Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 51)
- Where the Paani Padma (Lotus-like Hand) of Devi had fallen
- The Devi is known as Yashoreshwari and the Bhairava is called Canda
- Ishwaripur - Devi Jashoreshwari Kali Temple (Satkhira district, Bangladesh)

48. अट्टहास (Attahasa Shakti Peetha)

Devi Phullara temple, Attahas, Birbhum district, West Bengal - Labhpur Attahasa Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 52)
- Where the Ostha (Lips) of Devi had fallen
- The Devi is known as Phullara and the Bhairava is called Vishwesha
- Labhpur Attahas - Devi Phullara Temple (Birbhum district, West Bengal)

49. नन्दिपुर (Nandipura Shakti Peetha)

Devi Nandikeshwari temple, Sainthia, Birbhum district, West Bengal - Nandipura Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 53)
- Where the Hara (Necklace) of Devi had fallen
- The Devi is known as Nandini and the Bhairava is called Nandikeshwara
- Sainthia - Devi Nandikeshwari Temple (Birbhum district, West Bengal)

50. लङ्का (Lanka Shakti Peetha)

Devi Indrakshi, Lanka Shakti Peetha, Sri Lanka - Lanka Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 54)
- Where the Nupura (Anklet) of Devi had fallen
- The Devi is known as Indrakshi and the Bhairava is called Rakshaseshwara
- Not identified

51. विराट (Virata Shakti Peetha)

Virat Nagar - Devi Ambika Temple, Jaipur district, Rajasthan - Virata Shakti Peetha (Shakti Peetha Stotram - verse 55)
- Where the Pada Anguli (Fingers of the Foot) of Devi had fallen
- The Devi is known as Ambika and the Bhairava is called Amrita
- Virat Nagar - Devi Ambika Temple (Jaipur district, Rajasthan)


Bharatavarsha - The Land of Gods and Sages:

1. Stotras
2. Scriptures
3. Pilgrimages
4. Festivals
5. Saints: Ramakrishna - Vivekananda - Ramana
6. Sadhana
7. Sanskrit
8. Nature

Meditation on Earth and Life: >>Om, May there be Peace in Heaven,
May there be Peace in the Sky,
May there be Peace in the Earth,

(Shanti Mantra of Upanishad)


Preserve Nature,
And Nature will preserve Us,
Simplify Life,
And help Nature thrive,
Plant Trees,
And make our planet Green.

Next >>

Green Message: The Evergreen Messages of Spirituality, Sanskrit and Nature

Last updated on Jul-2023

Site Map    Search    Contact    Updates