Green Message
Home > Bharatavarsha > Pilgrimages > Vishnu > Divya Desams

Divya Desams

108 sacred shrines of Sri Vishnu praised by the Alwars.
  1. Divya Desams: Chola Nadu - Tamil Nadu (40 temples) (1 to 40)
  2. Divya Desams: Nada Nadu - Tamil Nadu (2 temples) (41 to 42)
  3. Divya Desams: Thondai Nadu - Tamil Nadu (22 temples) (43 to 64)
  4. Divya Desams: Vada Nadu - Various States (11 temples) (65 to 75)
  5. Divya Desams: Malai Nadu - Mostly Kerala (13 temples) (76 to 88)
  6. Divya Desams: Pandya Nadu - Tamil Nadu (18 temples) (89 to 106)
  7. Divya Desams: Thiru Nadu - Celestial Abode (2 temples) (107 to 108)


1. Divya Desams - Chola Nadu - Tamil Nadu (40 temples)

1. Thiruvaragam (Srirangam) (Bhuloka Vaikuntham) (திருவரங்கம்) (ஸ்ரீரங்கம்) (பூலோக வைகுண்டம்) Kshetre:
(Tiruchirapalli district, Tamil Nadu)
• Om Sri Ranganayaki (ரங்கநாயகி) sameta Sri Ranganatha (ரங்கநாத) Swamine Namah.

2. Thirukozhi (Uraiyur) (Niculapuri) (திருக்கொழி) (உறையூர்) (நிசுளாபுரி) Kshetre:
(Tiruchirapalli district, Tamil Nadu)
• Om Sri Kamalavalli Nachiyar / Vasa Lakshmi / Uraiyurvalli (கமலவல்லி நாச்சியார் / வாஸ லக்ஷ்மீ / உறையூர்வல்லி) sameta Sri Azhagiya Manavala Perumal (அழகிய மணவாள பெருமாள்) Swamine Namah.

3. Thirukarambanur (Uttamar Koyil) (Kadamba Kshetram) (திருக்கரம்பனூர்) (உத்தமர் கோயில்) (கதம்ப க்ஷேத்ரம்) Kshetre:
(Tiruchirapalli district, Tamil Nadu)
• Om Sri Purva Devi (பூர்வா தேவி) sameta Sri Purushotthama (புருஷோத்தம) Swamine Namah.

4. Thiruvellarai (Shwetagiri Kshetram) (திருவெள்ளறை) (ச்வேதகிரி க்ஷேத்ரம்) Kshetre:
(Tiruchirapalli district, Tamil Nadu)
• Om Sri Pangaya Selvi (பங்கயச் செல்வி) sameta Sri Pundarikaksha (புண்டரீகாக்ஷன்) Swamine Namah.

5. Thiru Anbil (Thiruvanvil) (திருஅன்பில்) Kshetre:
(Tiruchirapalli district, Tamil Nadu)
• Om Sri Azhagiyavalli Nachiyar (அழகியவல்லி நாச்சியார்) sameta Sri Vadivazhagiya Nambi (வடிவழகிய நாம்பி) Swamine Namah.

6. Thirupernagar (Koviladi) (Appakudathan) (திருப்பேர்நகர்) (கோவிலடி) (அப்பக்குடத்தான்) Kshetre:
(Thanjavur district, Tamil Nadu)
• Om Sri Indira Devi (இந்திரா தேவி) sameta Sri Appakudatthan (அப்பக்குடத்தான்) Swamine Namah.

7. Thirukandiyur (Trimurthi Kshetram) (திருக்கண்டியூர்) (த்ரிமூர்த்தி க்ஷேத்ரம்) Kshetre:
(Thanjavur district, Tamil Nadu)
• Om Sri Kamalavalli (கமலவல்லி) sameta Sri Harasapa Vimochana (ஹரசாப விமோசன) Swamine Namah.

8. Thirukudalur (Aaduthurai Perumal Koyil) (Sangama Kshetram) (திருக்கூடலூர்) (ஆடுதுறைப்பெருமாள் கோயில்) (ஸங்கம க்ஷேத்திரம்) Kshetre:
(Thanjavur district, Tamil Nadu)
• Om Sri Padmasani (பத்மாஸனி) sameta Sri Vaiyamkattha Perumal / Jagatrakshakan (வையங்காத்த பெருமாள் / ஜகத்ரக்ஷகன்) Swamine Namah.
- Perumal is in standing posture facing East.
- Pratyaksham: Nandaga Muni
- Mangalasasanam: Thirumangai Alvar (10 Pasurams)
- Vimanam: Sundarasatva Vimanam
- Pushkarini: Chakra Teertham, Kaveri Nadi

9. Thirukavithalam (Kapisthalam) (Krishnaranya Kshetram) (திருக்கவித்தலம்) (கபிஸ்தலம்) (கிருஷ்ணாரண்ய க்ஷேத்ரம்) Kshetre:
(Thanjavur district, Tamil Nadu): The temple is located in the Kumbhakonam - Thiruvaiyaru route, around 15km from Kumbhakonam and 20km from Thiruvaiyaru.
• Om Sri Ramamanivalli (ரமாமணிவல்லி) sameta Sri Gajendra Varadhan (கஜேந்திர வரதன்) Swamine Namah.
- Perumal is in Bhujanga Sayanam posture facing East.
- Pratyaksham: Siriya Thiruvadi (Anjaneyar), Gajendran
- Mangalasasanam: Thirumazhisai Alvar (1 Pasuram)
- Vimanam: Gaganakruti Vimanam
- Pushkarini: Gajendra Pushkarini, Kapila Teertham

10. Thirupullam Bhutangudi (Valvil Raman) (திருப்புள்ளம் பூதங்குடி) (வல்வில் ராமன்) Kshetre:
(Thanjavur district, Tamil Nadu): Can be visited from Kumbakonam. Around 7 km from Swamimalai (via Swamimalai Road). Swamimalai is around 7 km from Kumbakonam (via Swamimalai Road).
• Om Sri Pottramaraiyal (பொற்றாமரையாள்) (Hemambhujavalli) sameta Sri Valvil Raman (வல்வில் ராமன்) Swamine Namah.
- Perumal (Moolavar) is in Bhujanga Sayana posture facing East. The Utsavar image has Shankha and Chakra in hands.
- Pratyaksham: Chakravarti Thirumagan, Krudra Rajan
- Mangalasasanam: Thirumangai Alvar (10 Pasurams)
- Vimanam: Shobana Vimanam
- Pushkarini: Jatayu Teertham, Krudra Teertham
- Sthala Vriksham: Punnai
Thirupullam Bhutangudi - Valvil Raman: Sri Rama performed the last rites of Jatayu. Lord Vishnu appeared before Krudra Rajan in the Bhujanga Sayana posture. Sri Rama gave darshan to Thirumangai Alvar holding Shankha and Chakra.

11. Thiru Aadanur (Bhargava Kshetram) (திருஆதனூர்) Kshetre:
(Thanjavur district, Tamil Nadu): Can be visited from Kumbakonam. Around 5 km from Swamimalai (via Swamimalai Road). Swamimalai is around 7 km from Kumbakonam (via Swamimalai Road).
• Om Sri Ranganayaki (ரங்கநாயகி) sameta Sri Andalakum Aiyan (அண்டளக்கும் ஐயன்) Swamine Namah.
- Perumal is in Bhujanga Sayana posture facing East.
- Pratyaksham: Kamadhenu, Thirumangai Alvar
- Mangalasasanam: Thirumangai Alvar (1 Pasuram)
- Vimanam: Pranava Vimanam
- Pushkarini: Surya Pushkarini
- Sthala Vriksham: Punnai, Patali
Thiru Aadanur - Andalakum Aiyan: Lord having Marakkal. Kamadhenu performed penance. Devi Lakshmi incarnated as Bhargavi as the daughter of sage Bhargava and married Lord Vishnu. Indra and Agni got relieved of curse. Thirumangai Alvar got darshan of the Lord.

12. Thirukudanthai (Bhaskara Kshetram) (திருக்குடந்தை) (பாஸ்கர க்ஷேத்ரம்) Kshetre:
(Thanjavur district, Tamil Nadu): The temple is located in the Kumbhakonam town around 2 km from the railway station.
• Om Sri Komalavalli (கோமளவல்லி) sameta Sri Aravamudhan (ஆராவமுதன்) or Sri Sarangapani (சாரங்கபாணி) (Utsavar) Swamine Namah.
- Perumal is in Udyoga Sayanam posture facing South.
- Pratyaksham: Hema Maharishi
- Mangalasasanam: Peyalvar, Andal, Thirumalisai Alvar, Thirumangai Alvar, Bhoothath Alvar, Peyalvar, Nammalvar (51 Pasurams)
- Vimanam: Vaidika Vimanam or Veda Vimanam
- Pushkarini: Hema Pushkarini (or Potramarai), Kaveri Nadi

13. Thiruvinnagar (Oppiliappan Koyil) (Markandeya Kshetram) (திருவிண்ணகர்) (ஒப்பிலியப்பன் கோயில்) (மார்க்கண்டேய க்ஷேத்ரம்) Kshetre:
(Thanjavur district, Tamil Nadu): Can be visited from Kumbakonam. Located in Thirunageswaram which is around 7 km from Kumbakonam (via Manthai - Karuppur Main Road).
• Om Sri Bhoomi Devi (பூமி தேவி) sameta Sri Oppiliappan (ஒப்பிலியப்பன்) Swamine Namah.
- Perumal is in standing posture facing East.
- Pratyaksham: Markandeyar, Periya Thiruvadi (Garudar), Kaveri, Dharmadevata
- Mangalasasanam: Poigai Alvar, Peyalvar, Thirumangai Alvar, Nammalvar (47 Pasurams)
- Vimanam: Vishnu Vimanam, Suddhananda Vimanam
- Pushkarini: Ahoratra Pushkarini, Aarthi Pushkarini
Thiruvinnagar - Oppiliappan: Devi Lakshmi incarnated as Bhoomi Devi as the daughter of sage Markandeya and married Lord Vishnu. Deva Sarma got relieved of curse.

14. Thirunaraiyur (Nachiyar Koyil) (Pancha Vyuha Sthalam) (Sugandha Vana Kshetram) (திருநறையூர்) (நாச்சியார் கோயில்) Kshetre:
(Thanjavur district, Tamil Nadu): Can be visited from Kumbakonam. Around 11 km from Kumbakonam (via Kumbakonam - Thiruvarur Road).
• Om Sri Vanjulavalli (வஞ்ஜூளவல்லி) (Nambigai Nachiyar) sameta Sri Thirunaraiyur Nambi (திருநறையூர் நம்பி) Swamine Namah.
- Perumal is in standing posture facing East.
- Pratyaksham: Medhavi Munivar, Brahma
- Mangalasasanam: Thirumangai Alvar (10 Pasurams)
- Vimanam: Srinivasa Vimanam, Hema Vimanam
- Pushkarini: Mani Mukta Pushkarini, Shankarshana Teertham, Pradyumna Teertham, Aniruddha Teertham, Shambhu Teertham
- Sthala Vriksham: Magizha
Thirunaraiyur - Thirunaraiyur Nambi: Devi Lakshmi incarnated as Vanjulavalli as the daughter of sage Medhavi and married Lord Vishnu. Lord Vishnu incarnated in Pancha Vyuha forms (Shankarshana, Pradyumna, Aniruddha, Samba and Puroshotthama). Lord made Garuda famous here (Kal or Stone Garuda) due to his service of searching for Devi Lakshmi. Lord performed the samasrayam of Thirumangai Alvar (so called Nambi). Lord relieved Indra, Banudatta and others from curse.

15. Thirucherai (Panchasara Kshetram) (திருச்சேறை) (பஞ்சஸார க்ஷேத்ரம்) Kshetre:
(Thanjavur district, Tamil Nadu)
• Om Sri Saranayaki (ஸாரநாயகி) sameta Sri Saranathan (ஸாரநாதன்) Swamine Namah.

16. Thirukannamangai (Krishna Mangala Kshetram) (Saptamrita Kshetram) (திருக்கண்ணமங்கை) (க்ருஷ்ண மங்கள க்ஷேத்ரம்) (ஸப்தம்ருத க்ஷேத்ரம்) Kshetre:
(Tiruvarur district, Tamil Nadu)
• Om Sri Abhishekavalli (அபிக்ஷேகவல்லி) sameta Sri Bhaktavatsala Perumal (பக்தவத்ஸலப் பேருமாள்) Swamine Namah.

17. Thirukannapuram (Krishnaranya Kshetram) (Pancha Krishna Kshetram) (Sapta Punya Kshetram) (திருக்கண்ணபுரம்) (கிருஷ்ணாரண்ய க்ஷேத்ரம்) (பஞ்ச கிருஷ்ண க்ஷேத்ரம்) (ஸப்த புண்ணிய க்ஷேத்ரம்) Kshetre:
(Nagapattinam district, Tamil Nadu)
• Om Sri Kannapuranayaki (கண்ணபுரநாயகி) sameta Sri Neelamegha Perumal / Sowrirajan (நீலமேகப் பெருமாள் / சௌரிராஜன்) Swamine Namah.

18. Thirukannangudi (Krishnaranya Kshetram) (திருக்கண்ணங்குடி) (கிருஷ்ணாரண்ய க்ஷேத்ரம்) Kshetre:
(Nagapattinam district, Tamil Nadu)
• Om Sri Lokanayaki / Aravindavalli (லோகநாயகி / அரவிந்தவல்லி) sameta Sri Lokanayakan / Shyamalameni Perumal (லோகநாதன் / ச்யாமளமேனிப் பெருமாள்) Swamine Namah.

19. Thirunagai (Nagapattanam) (திருநாகை) (நாகப்பட்டணம்) Kshetre:
(Nagapattinam district, Tamil Nadu)
• Om Sri Soundaryavalli (ஸௌந்தர்யவல்லி) sameta Sri Soundaryarajan / Nilamegha Perumal (ஸௌந்தர்யராஜன் / நீலமேகப் பெருமாள்) Swamine Namah.

20. Thiruthanjai Mamani Koyil (திருத்தஞ்சை மாமணிக்கொயில்) Kshetre:
(Thanjavur district, Tamil Nadu)
• Om Sri Sengamalavalli (செங்கமலவல்லி) sameta Sri Neelamegha Perumal (நீலமேகப் பெருமாள்) Swamine Namah.
- Perumal is in sitting posture facing East.
- Pratyaksham: Parashara Muni
- Vimanam: Soundarya Vimanam
- Pushkarini: Amrutha Teertham

• Om Sri Ambujavalli (அம்புஜவல்லி) sameta Sri Manikundra Perumal (மணிக்குன்றப் பெருமாள்) Swamine Namah.
- Perumal is in sitting posture facing East.
- Pratyaksham: Markandeyar
- Vimanam: Manikudda Vimanam
- Pushkarini: Sri Rama Teertham

• Om Sri Thanjainayaki (தஞ்சைநாயகி) sameta Sri Narasimhan (நரசிம்மன்) Swamine Namah.
- Perumal is in sitting posture facing East.
- Pratyaksham: Markandeyar
- Mangalasasanam: Thirumangai Alvar, Bhoothath Alvar, Nammalvar (5 Pasurams)
- Vimanam: Veda Sundara Vimanam
- Pushkarini: Surya Pushkarini, Sri Rama Teertham

21. Thirunandipura Vinnagaram (Nathan Koyil) (Dakshina Jagannatham) (திருநந்தீபுர விண்ணகரம்) (நாதன் கோயில்) (தக்ஷிண ஜகந்நாதம்) Kshetre:
(Thanjavur district, Tamil Nadu)
• Om Sri Shenbagavalli (செண்பகவல்லி) sameta Sri Vinnagara Perumal / Jagannathan (விண்ணகரப் பேருமாள் / ஜகந்நாதண்) Swamine Namah.
- Perumal is in sitting posture facing East.
- Pratyaksham: Nandi, Sibi
- Mangalasasanam: Thirumangai Alvar (10 Pasurams)
- Vimanam: Mandira Vimanam
- Pushkarini: Nandi Teertha Pushkarini

22. Thiruvelliyankudi (Kolavilli Raman) (திருவெள்ளியங்குடி) (கோலவில்லி ராமன்) Kshetre:
(Thanjavur district, Tamil Nadu)
• Om Sri Maragathavalli (மரகதவல்லி) sameta Sri Kolavilli Raman (கோலவில்லி இராமன்) Swamine Namah.

23. Thiruvazhundur (Therazhundur) (திருவழுந்தூர்) (தேரழுந்தூர்) Kshetre:
(Nagapattinam district, Tamil Nadu)
• Om Sri Sengamalavalli (செங்கமலவல்லி) sameta Sri Devadirajan / Amaruviyappan (தேவாதிராஜன் / ஆமருவியப்பன்) Swamine Namah.

24. Thirusirupuliyur (திருச்சிறுபுலியூர்) Kshetre:
(Tiruvarur district, Tamil Nadu)
• Om Sri Thirumamagal Nachiyar / Dayanayaki (திருமாமகள் நாச்சியார் / தயாநாயகி) sameta Sri Arumakadal / Kripa Samudra Perumal (அருள்மாகடல் / க்ருபா ஸமுத்திராப் பெருமாள்) Swamine Namah.

25. Thiruthalaisanga Nanmadiyam (Thalaichangadu) (திருத்தலைச்சங்க நான்மதியம்) (தலைச்சங்காடு) Kshetre:
(Nagapattinam district, Tamil Nadu)
• Om Sri Thalaisanga Nachiyar (தலைச்சங்க நாச்சியார்) sameta Sri Nanmadiya Perumal (நாண்மதியப் பெருமாள்) Swamine Namah.

26. Thiru Indhalur (Mayiladuthurai) (திருஇந்தளூர்) (மயிலாடுதுறை) Kshetre:
(Nagapattinam district, Tamil Nadu)
• Om Sri Parimala Ranganayaki / Chandrasapa Vimochanavalli / Pundarikavalli (பரிமள ரங்கநாயகி / சந்த்ரசாப விமொசனவல்லி / புண்டரீகவல்லி) sameta Sri Parimala Ranganathan / Sugandhavana Nathan (பரிமள ரங்கநாதன் / சுகந்தவன நாதன்) Swamine Namah.

27. Thirukavalampadi (Thirunangur) (திருக்காவளம்பாடி) Kshetre:
(Nagapattinam district, Tamil Nadu)
• Om Sri Madavaral Mangai / Sengamala Nachiyar (மடவரல் மங்கை / செங்கமல நாச்சியார்) sameta Sri Gopalakrishnan / Rajagopalan (கோபாலகிருஷ்ணன் / ராஜகோபாலன்) Swamine Namah.

28. Thirukazhi Seerama Vinnagaram (Sirkazhi) (திருக்காழிச்சீராம விண்ணகரம்) (சீர்காழி) Kshetre:
(Nagapattinam district, Tamil Nadu)
• Om Sri Lokanayaki / Mattavizh Kuzhali (லோகநாயகி / மட்டவிழ் குழலி) sameta Sri Trivikraman / Thadalan (திரிவிக்ரமன் / தாடாளன்) Swamine Namah.

29. Thiru Arimeya Vinnagaram (Kudamadukuthar Koyil) (Thirunangur) (திருஅரிமேய விண்ணகரம்) (குடமாடு கூத்தர் கோயில்) Kshetre:
(Nagapattinam district, Tamil Nadu): The temple is located in Nangur around 25 km from Mayiladuthurai
• Om Sri Amrutagadavalli (அம்ருதகடவல்லி) sameta Sri Kudamadukuthan (குடமாடு கூத்தன்) Swamine Namah.
- Perumal is in sitting posture facing East.
- Pratyaksham: Udanga Munivar
- Mangalasasanam: Thirumangai Alvar (10 Pasurams)
- Vimanam: Ucchasrunga Vimanam
- Pushkarini: Koti Teertham, Amrutha Teertham

30. Thiruvan Purushothamam (Purushothamar Koyil) (Thirunangur) (திருவண்புருடோத்தமம்) Kshetre:
(Nagapattinam district, Tamil Nadu)
• Om Sri Purushothama Nayaki (புருஷோத்தம நாயகி) sameta Sri Purushothaman (புருஷோத்தமன்) Swamine Namah.

31. Thirusemponsei Koyil (Thirunangur)(திருச்செம்பொன்செய் கோயில்) Kshetre:
(Nagapattinam district, Tamil Nadu)
• Om Sri Allimamalar Nachiyar (அல்லிமாமலர் நாச்சியார்) sameta Sri Perarulalan / Semponarangar (பேரருளாளன் / செம்பொன்னரங்கர்) Swamine Namah.

32. Thirumanimada Koyil (Narayana Perumal Koyil) (Thirunangur) (திருமணிமாடக்கோயில்) (நாராயணப் பெருமாள் கோயில்) Kshetre:
(Nagapattinam district, Tamil Nadu)
• Om Sri Pundarigavalli (புண்டரீகவல்லி) sameta Sri Narayanan / Nandavilaku (நாராயணன் / நந்தாவிளக்கு) Swamine Namah.

33. Thiruvaikuntha Vinnagaram (Thirunangur) (திருவைகுந்த விண்ணகரம்)
(Nagapattinam district, Tamil Nadu)
• Om Sri Vaikunthavalli (வைகுந்தவல்லி) sameta Sri Vaikunthanathan (வைகுந்தநாதான்) Swamine Namah.
- Perumal is in sitting posture facing East.
- Pratyaksham: Upasisaravasu, Udanga Maharishi
- Mangalasasanam: Thirumangai Alvar (10 Pasurams)
- Vimanam: Anantha Satya Varthaga Vimanam
- Pushkarini: Lakshmi Pushkarini, Udanga Pushkarini, Viraja Teertham

34. Thiruvali Thirunagari (திருவாலி திருநகரி) Kshetre:
(Nagapattinam district, Tamil Nadu)
• Om Sri Amruthakadavalli (அம்ருதகடவல்லி) sameta Sri Lakshmi Nrusimhar (லக்ஷ்மிந்ருஸிம்ஹர்) Swamine Namah.
• Om Sri Amruthavalli (அம்ருதவல்லி) sameta Sri Vedarajan (வேதராஜன்) Swamine Namah.

35. Thirudevanar Thogai (Madhava Perumal Koyil) (Thirunangur) (திருத்தேவனார்தொகை) (மாதவாப் பெருமாள் கொயில்) Kshetre:
(Nagapattinam district, Tamil Nadu)
• Om Sri Kadalmagal Nachiyar (கடல்மகள் நாச்சியார்) sameta Sri Deivanayakan (தெய்வநாயகன்) Swamine Namah.

36. Thiruthetriyambalam (Palli Konda Perumal Koyil) (Thirunangur) (திருத்தெற்றியம்பலம்) (பள்ளி கொண்ட பெருமாள் கோயில்) Kshetre:
(Nagapattinam district, Tamil Nadu)
• Om Sri Sengamalavalli (செங்கமலவல்லி) sameta Sri Senganmal / Ranganathan (செங்கண்மால் / ரங்கநாதன்) Swamine Namah.

37. Thirumanikoodam (Thirunangur) (திருமணிக்கூடம்) Kshetre:
(Nagapattinam district, Tamil Nadu)
• Om Sri Thirumamagal Nachiyar (திருமாமகள் நாச்சியார்) sameta Sri Varadaraja Perumal / Manikooda Nayakan (வரதராஜப் பெருமாள் / மணிக்கூட நாயகன்) Swamine Namah.

38. Thiruvellakulam (Annan Koyil) (Thirunangur) (திருவெள்ளக்குளம்) (அண்ணன் கோயில்) Kshetre:
(Nagapattinam district, Tamil Nadu)
• Om Sri Alarmelmangai / Padmavati / Poovar Thirumagal (அலர்மேல்மங்கை / பத்மாவதி / பூவார் திருமகள்) sameta Sri Srinivasan / Kannan / Narayanan (ஸ்ரீநிவாஸன் / கண்ணன் / நாராயணன்) Swamine Namah.

39. Thiruparthanpalli (Parthasarathy Koyil) (Thirunangur) (திருப்பார்த்தன்பள்ளி) (பார்த்தசாரதி கோயில்) Kshetre:
(Nagapattinam district, Tamil Nadu)
• Om Sri Thamarai Nayaki (தாமரை நாயகி) sameta Sri Thamaraiyal Kelvan (தாமரையாள் கேள்வன்) Swamine Namah.

40. Thiruchitrakutam (Chidambaram) (திருச்சித்திரகூடம்) (சிதம்பரம்) Kshetre:
(Cuddalore district, Tamil Nadu)
• Om Sri Pundarikavalli (புண்டரீகவல்லி) sameta Sri Govindarajan (கோவிந்தராஜன்) Swamine Namah.

go to top


2. Divya Desams - Nada Nadu - Tamil Nadu (2 temples)

41. Thiruvahindrapuram (திருவஹீந்த்ரபுரம்) Kshetre:
(Cuddalore district, Tamil Nadu)
• Om Sri Hemambujavalli / Vaikuntha Nayaki (ஹேமாம்புஜவல்லி / வைகுண்ட நாயகி) sameta Sri Deivanayakan / Devanathan (தெய்வநாயகன் / தேவநாதன்) Swamine Namah.

42. Thirukovalur (Thirukoyilur) (திருக்கோவலூர்) (திருக்கொயிலூர்) Kshetre:
(Viluppuram district, Tamil Nadu)
• Om Sri Poonkoval Nachiyar (பூங்கோவல் நாச்சியார்) sameta Sri Trivikraman (த்ரிவிக்ரமன்) Swamine Namah.
- Perumal is in standing posture facing East.
- Pratyaksham: Bali Chakravarti, Mrukandu, Brahma, Indran. Kukshi, Sounakar, Kashyapar, Kalavar, Kushat Vahan, Mudalazhgarval
- Mangalasasanam: Poigai Alvar, Bhoothath Alvar, Thirumangai Alvar (21 Pasurams)
- Vimanam: Srikara Vimanam
- Pushkarini: Pennai river, Krishna Teertham, Shakra Teertham

go to top


3. Divya Desams - Thondai Nadu - Tamil Nadu (22 temples)

43. Thirukachi Athigiri (Satyavrata Kshetram) (திருக்கச்சி அத்திகிரி) (ஸத்யவ்ரத க்ஷேத்ரம்) Kshetre:
(Kanchipuram district, Tamil Nadu): Can be visited from Kanchipuram.
• Om Sri Perundevi (பெருந்தேவி) sameta Sri Varadarajan / Perarulalan (வரதராஜன் / பேரருளாளன்) Swamine Namah.
- Perumal is in standing posture facing West.
- Pratyaksham: Bhrigu, Naradar, Adiseshan, Brahma, Gajendran
- Mangalasasanam: Bhoothath Alvar, Peyalvar, Thirumangai Alvar, Nammalvar (7 Pasurams)
- Vimanam: Punyakoti Vimanam
- Pushkarini: Vegavati, Anantasaras, Sesha Teertham, Varaha Teertham, Brahma Teertham, Padma Teertham, Agni Teertham
Thirukachi Athigiri - Varadaraja Perumal: Brahma, Gajendra, Brihaspati and Adisesha worshipped Lord Vishnu in different Yugas. Lord bestowing grace on Thirumangai Alvar, Thirukachi Nambiar, Ramanuja and Doddachariar. Devi bestowing grace on Vedanta Desikar.

44. Thiru Ashtabhuyakaram (திரு அஷ்டபுயகரம்) Kshetre:
(Kanchipuram district, Tamil Nadu): Can be visited from Kanchipuram.
• Om Sri Alarmelmangai / Padmasani (அலர்மேல்மங்கை / பத்மாஸனி) sameta Sri Adikeshava Perumal / Gajendra Varadhan / Chakradharar (ஆதிகேசவப் பெருமாள் / கஜேந்த்ர வரதன் / சக்ரதரர்) Swamine Namah.
- Perumal is in standing posture facing West.
- Pratyaksham: Gajendran
- Mangalasasanam: Peyalvar, Thirumangai Alvar (12 Pasurams)
- Vimanam: Gaganakruthi Vimanam (or Vyomakara Vimanam), Chakrakruthi Vimanam
- Pushkarini: Gajendra Pushkarini
Thiru Ashtabhuyakaram - Ashtabhuja Perumal: Lord saved the yagna of Brahma from the demons sent by goddess Saraswati (including Sarabha). Lord saved Gajendra.

45. Thiruthanka (திருத்தண்கா) Kshetre:
(Kanchipuram district, Tamil Nadu)
• Om Sri Maragadavalli (மரகதவல்லி) sameta Sri Deepaprakasar / Vilakoli Perumal (தீபப்ரகாசர் / விளக்கொளிப் பெருமாள்) Swamine Namah.
- Perumal is in standing posture facing West.
- Pratyaksham: Saraswati
- Mangalasasanam: Nammalvar, Thirumangai Alvar (2 Pasurams)
- Vimanam: Srikara Vimanam
- Pushkarini: Saraswati Teertham
Thiruthanka - Deepaprakasa Perumal

46. Thiruvelukkai (திருவேளுக்கை) Kshetre:
(Kanchipuram district, Tamil Nadu)
• Om Sri Velukkaivalli / Amruthavalli (வேளுக்கைவல்லி / அம்ருதவல்லி) sameta Sri Azhagiya Singar / Mukundanayakan (அழகிய சிங்கர் / முகுந்த நாயகன்) Swamine Namah.
- Azhagiya Singar is in sitting posture, Mukundanayakan was in standing posture facing East.
- Pratyaksham: Bhrugu Muni
- Mangalasasanam: Peyalvar, Thirumangai Alvar (4 Pasurams)
- Vimanam: Kanaka Vimanam
- Pushkarini: Kanaka Saras, Hema Saras
Thiruvelukkai - Azhagiya Singa Perumal

47. Thiruneeragam (திருநீரகரம்) Kshetre:
(Kanchipuram district, Tamil Nadu)
• Om Sri Nilamangaivalli (நிலமங்கைவல்லி) sameta Sri Jagadeeswarar (ஜகதீச்வரர்) Swamine Namah.
- Perumal is in standing posture facing East.
- Pratyaksham: Akrurar
- Mangalasasanam: Thirumangai Alvar (1 Pasuram)
- Vimanam: Jagadeeshwara Vimanam
- Pushkarini: Akrura Teertham
Thiruneeragam - Jagadeeswara Perumal

48. Thirupadagam (திருப்பாடகம்) Kshetre:
(Kanchipuram district, Tamil Nadu)
• Om Sri Rukmini / Sathyabhama (ருக்மிணி / ஸத்யபாமா) sameta Sri Pandavadootar (பாண்டவ தூதர்) Swamine Namah.
- Perumal is in sitting posture facing East.
- Pratyaksham: Janmejayan, Haritha Muni
- Mangalasasanam: Peyalvar, Bhoothath Alvar, Thirumazhisai Alvar, Thirumangai Alvar (6 Pasurams)
- Vimanam: Badra Vimanam, Veda Koti Vimanam
- Pushkarini: Matsya Teertham
Thirupadagam- Pandavadoota Perumal

49. Thirunilathingal Thundam (திருநிலாத்திங்கள் துண்டம்) Kshetre:
(Kanchipuram district, Tamil Nadu)
• Om Sri Ner Oruvarilla Valli (நேர் ஒருவரில்லா வல்லி) sameta Sri Nilathingal Thundathan (நிலாத்திங்கள் துண்டத்தான்) Swamine Namah.
Thirunilathingal Thundam - Nilathingal Thundatha Perumal

50. Thiru Ooragam (Ulagalanda Perumal Koyil) (திருஊரகம்) (உலகளந்த பெருமாள் கோயில்) Kshetre:
(Kanchipuram district, Tamil Nadu)
• Om Sri Amudavalli Nachiyar (அமுதவல்லி நாச்சியார்) sameta Sri Trivikraman / Ulagalanda Perumal (த்ரிவிக்ரமன் / உலகளந்த பெருமாள்) Swamine Namah.
- Perumal is in standing posture facing West.
- Pratyaksham: Adiseshan
- Mangalasasanam: Thirumazhisai Alvar, Thirumangai Alvar (6 Pasurams)
- Vimanam: Sara Srikara Vimanam
- Pushkarini: Naga Teertham (Sesha Teertham)
Thiru Ooragam - Trivikrama Perumal

51. Thiruvehka (திருவெஃகா) Kshetre:
(Kanchipuram district, Tamil Nadu)
• Om Sri Komalavalli Nachiyar (கோமளவல்லி நாச்சியார்) sameta Sri Yathokthakari / Sonnavannam Seida Perumal (யதொக்தகாரி / சொன்னவண்ணம் செய்த பெருமாள்) Swamine Namah.
- Perumal is in Bhujanga Sayanam posture facing West.
- Pratyaksham: Brahma, Poigai Alvar, Bhoothath Alvar, Kanikannan
- Mangalasasanam: Poigai Alvar, Peyalvar, Thirumazhisai Alvar, Thirumangai Alvar, Nammalvar (15 Pasurams)
- Vimanam: Vedasara Vimanam
- Pushkarini: Poigai Pushkarini
Thiruvehka - Yathokthakari Perumal

52. Thirukaragam (திருக்காரகம்) Kshetre:
(Kanchipuram district, Tamil Nadu)
• Om Sri Padmamani Nachiyar (பத்மாமணி நாச்சியார்) sameta Sri Karunakara Perumal (கருணாகரப் பெருமாள்) Swamine Namah.
- Perumal is in standing posture facing South.
- Pratyaksham: Niketana Rishi
- Mangalasasanam: Thirumangai Alvar (1 Pasuram)
- Vimanam: Vamana Vimanam, Ramya Vimanam
- Pushkarini: Agraya Teertham
Thirukaragam - Karunakara Perumal

53. Thirukarvanam (திருக்கார்வானம்) Kshetre:
(Kanchipuram district, Tamil Nadu)
• Om Sri Kamakavalli (கமலவல்லி) sameta Sri Kalvar (கள்வர்) Swamine Namah.
- Perumal is in standing posture facing West.
- Pratyaksham: Gauri (Parvati)
- Mangalasasanam: Thirumangai Alvar (1 Pasuram)
- Vimanam: Pushkala Vimanam
- Pushkarini: Gauri Thadagam
Thirukarvanam - Kalva Perumal

54. Thirukalvanur (திருக்கள்வணூர்) Kshetre:
(Kanchipuram district, Tamil Nadu)
• Om Sri Anjilaivalli Nachiyar (அஞ்சிலைவல்லி நாச்சியார்) sameta Sri Adivaraha Perumal (ஆதிவராஹப் பெருமாள்) Swamine Namah.
Thirukalvanur - Adivaraha Perumal

55. Thirupavalavannam (திருப்பவளவண்ணம்) Kshetre:
(Kanchipuram district, Tamil Nadu)
• Om Sri Pavalavalli (பவளவல்லி) sameta Sri Pavalavannan (பவளவண்ணன்) Swamine Namah.
- Perumal is in standing posture facing West.
- Pratyaksham: Ashwini devatas, Parvati
- Mangalasasanam: Thirumangai Alvar (1 Pasuram)
- Vimanam: Pravala Vimanam
- Pushkarini: Chakra Teertham
Thirupavalavannam - Pavalavanna Perumal

56. Thiruparameswara Vinnagaram (Vaikuntha Perumal Koyil) (திருப்பரமேச்சர விண்ணகரம்) (வைகுந்ட பெருமாள் கோவில்) Kshetre:
(Kanchipuram district, Tamil Nadu)
• Om Sri Vaikunthavalli (வைகுந்தவல்லி) sameta Sri Parampada Nathan / Vaikunthanathan (பரமபத நாதன் / வைகுந்தநாதன்) Swamine Namah.
- Perumal is in sitting posture facing West.
- Pratyaksham: Pallavarajan
- Mangalasasanam: Thirumangai Alvar (10 Pasurams)
- Vimanam: Mukunda Vimanam
- Pushkarini: Ayrammada Teertham
Thiruparameswara Vinnagaram - Vaikunthanatha Perumal

57. Thiruputkuzhi (திருப்புட்குழி) Kshetre:
(Kanchipuram district, Tamil Nadu)
• Om Sri Maragathavalli (மரகதவல்லி) sameta Sri Vijayaraghava Perumal (விஜயராகவப் பெருமாள்) Swamine Namah.
- Perumal is in sitting posture facing East.
- Pratyaksham: Jatayu
- Mangalasasanam: Thirumangai Alvar (2 Pasurams)
- Vimanam: Vijayakoti Vimanam (Virakoti Vimanam)
- Pushkarini: Jayatu Teertham
Thiruputkuzhi - Vijayaraghava Perumal

58. Thiruninravur (Thirunindravur) (Srinivasa Kshetram) (திருநிண்றவூர்) Kshetre:
(Chennai district, Tamil Nadu)
• Om Sri Sudhavalli / Ennai Petra (ஸூதாவல்லி / என்னைப் பெற்ற) sameta Sri Bhaktavatshala Perumal (பக்தவத்ஸலப் பெருமாள்) Swamine Namah.
Thiruninravur - Bhaktavatshala Perumal

59. Thiru Evvul (Thiruvallur) (Punyavarta Kshetram) (Viksharanya Kshetram) (திருஎவ்வுள்) (திருவள்ளூர்) (புண்யாவர்த்தா க்ஷேத்ரம்) (வீக்ஷாரண்ய க்ஷேத்ரம்) Kshetre:
(Tiruvallur district, Tamil Nadu)
• Om Sri Kanakavalli / Vasumathi (கனகவல்லி / வஸூமதி) sameta Sri Veeraraghava Perumal (வீரராகவப் பெருமாள்) Swamine Namah.
Thiruvallur - Veeraraghava Perumal

60. Thiruvallikkeni (Vrundaranya Kshetram) (திருவல்லிக்கேணி) (ப்ருந்தாரண்ய க்ஷேத்ரம்) Kshetre:
(Chennai district, Tamil Nadu)
• Om Sri Rukmani (ருக்மிணி) sameta Sri Parthasarathy / Venkatakrishnan (பார்த்தஸாரதி / வேங்கடகிருஷ்ணன்) Swamine Namah.
Thiruvallikkeni - Parthasarathy Perumal

61. Thiruneermalai (Thoyadri Kshetram) (திருநீர்மலை) (தோயாத்ரி க்ஷெத்ரம்) Kshetre:
(Chennai district, Tamil Nadu)
• Om Sri Animamalarmangai (அணிமாமலர்மங்கை) sameta Sri Neervannan (நீர்வண்ணன்) Swamine Namah.
• Om Sri Ranganayaki (ரங்கநாயகி) sameta Sri Ranganathan (ரங்கநாதன்) Swamine Namah.
Thiruneermalai - Ranganatha Perumal

62. Thiru Idaventhai (Thiruvidanthai) (Thiruvadanthai) (திருஇடவெந்தை) (திருவிடந்தை) (திருவடந்தை) Kshetre:
(Kanchipuram district, Tamil Nadu)
• Om Sri Kamalavalli Nachiyar (கோமளவல்லி நாச்சியார்) sameta Sri Lakshmi Varaha Perumal (லக்ஷ்மி வராஹப் பெருமாள்) Swamine Namah.
Thiruvidanthai - Lakshmi Varaha Perumal

63. Thirukadalmallai (Mahabalipuram Kshetram) (திருக்கடல்மல்லை) (மஹாபலிபுரம் க்ஷேத்ரம்) Kshetre:
(Kanchipuram district, Tamil Nadu)
• Om Sri Nilamangai (நிலமங்கை) sameta Sri Sthalasayana Perumal (ஸ்தலசயனப் பெருமாள்) Swamine Namah.
Thirukadalmallai - Sthalasayana Perumal

64. Thirukadigai (Sholasingapuram) (Sholingapuram) (Sholingar) (திருக்கடிகை) (சோளசிங்கபுரம்) (சொளிங்கபுரம்) (ஷொளிங்கர்) Kshetre:
(Vellore district, Tamil Nadu)
• Om Sri Amruthavalli (அம்ருதவல்லி) sameta Sri Yoga Narasimhar (யோக நரஸிம்ஹர்) Swamine Namah.
Thirukadigai - Yoga Narasimha Perumal

go to top


4. Divya Desams - Vada Nadu - Various States (11 temples)

65. Thiru Ayodhi (Thiruvayodhi) (Ayodhya) (திருஅயோத்தி) (திருவயோத்தி) (அயோத்யா) Kshetre:
(Faizabad district, Uttar Pradesh)
• Om Sri Seethapiratti (ஸீதாபிராட்டி) sameta Sri Raman / Chakravarthy Thirumagan / Raghunayagan (ஸ்ரீராமன் / சக்கரவர்த்தித் திருமகன் / ரகுநாயகன்) Swamine Namah.

66. Thiru Naimisaranyam (திருநைமிசாரண்யம்) Kshetre:
(Sitapur district, Uttar Pradesh)
• Om Sri Sreehari Lakshmi / Pundarikavalli (ஸ்ரீஹரிலக்ஷ்மி / புண்டரீகவல்லி) sameta Sri Devarajan / Srihari (தேவராஜன் / ஸ்ரீஹரி) Swamine Namah.

67. Thirupirudhi (Joshimath) (Nanda Prayag) (திருப்பிருதி) (ஜோஷிமட்) (நந்த ப்ரயாக்) Kshetre:
(Chamoli district, Uttarakhand)
• Om Sri Parimalavalli Nachiyar (பரிமளவல்லி நாச்சியார்) sameta Sri Paramapurushan (பரமபுருஷன்) Swamine Namah.

68. Thirukandamennum Katinagar (Devaprayag) (திருக்கண்டமென்னூம் கடிநகர்) (தேவப்ராயாகை) Kshetre:
(Tehri Garhwal district, Uttarakhand)
• Om Sri Pundarikavalli (புண்டரீகவல்லி) sameta Sri Neelamegha Perumal (நீலமேகப் பெருமள்) Swamine Namah.

69. Thiruvadariyasramam (Thiruvadari Asramam) (Badrinath) (திருவதரியாச்ரமம்) (பத்ரிநாத்) Kshetre:
(Chamoli district, Uttarakhand)
• Om Sri Aravindavalli (அரவிந்தவல்லி) sameta Sri Badrinarayanan (பத்ரி நாராயணன்) Swamine Namah.

70. Thirusalagramam (Salagramam) (Muktinath) (திருச்சாளக்கிராமம்) (சாளக்ராமம்) (முக்திநாத்) Kshetre:
(Mustang district, Nepal)
• Om Sri Sridevi Nachiyar (ஸ்ரீதேவி நாச்சியார்) sameta Sri Srimurthy (ஸ்ரீமூர்த்தி) Swamine Namah.

71. Thiruvadamathurai (Mathura) (Vrindavanam) (Govardhanam) (திருவடமதுரை) (மதுரா) (ப்ருந்தாவனம்) (கோவர்த்தனம்) Kshetre:
(Mathura district, Uttar Pradesh)
• Om Sri Satyabhama Nachiyar (ஸத்யபாமா நாச்சியார்) sameta Sri Govardhanesan (கோவர்த்தநேசன்) Swamine Namah.

72. Thiruvaipadi (Gokulam) (திருவாய்ப்பாடி) (கோகுலம்) Kshetre:
(Mathura district, Uttar Pradesh)
• Om Sri Rukmini and Satyabhama (ருக்மிணி and ஸத்யபாமா) sameta Sri Navamohana Krishnan (நவமோஹன க்ருஷ்ணன்) Swamine Namah.

73. Thiru Dwarakai (Dwarai) (Dwaravati) (Dwarka) (திருத்வாரகை) (துவரை) (துவாரபதி) (துவாரகா) Kshetre:
(Devbhoomi Dwarka district, Gujarat)
• Om Sri Kalyana Nachiyar / Rukmini (கல்யாண நாச்சியார் / ருக்மிணி) sameta Sri Kalyana Narayanan (கல்யாண நாராயணன்) Swamine Namah.

74. Thiru Singavelkundram (Ahobilam) (திருச்சிங்கவேள்குன்றம்) (அஹோபிலம்) Kshetre:
(Kurnool district, Andhra Pradesh)
• Om Sri Amrithavalli (அம்ருதவல்லி) sameta Sri Prahlada Varadan / Lakshmi Nrisimhan (ப்ரஹ்லாதவரதன் / லக்ஷ்மிந்ருஸிம்ஹன்) Swamine Namah.
• Om Sri Lakshmi (லக்ஷ்மீ) sameta Sri Ahobila Narasimhar (அஹோபில நரஸிம்ஹர்) Swamine Namah.

75. Thiruvenkatam (Tirupati) (Tirumalai) (Adivaraha Kshetram) (திருவேங்கடம்) (திருப்பதி) (திருமலை) (ஆதிவராஹ க்ஷேத்ரம்) Kshetre:
(Chittoor district, Andhra Pradesh)
• Om Sri Alarmel Mangai / Padmavati (அலர்மேல் மங்கை / பத்மாவதி) sameta Sri Thiruvenkatamudaiyan / Srinivasan (திருவேங்கடமுடையான் / ஸ்ரீநிவாஸன்) Swamine Namah.

go to top


5. Divya Desams - Malai Nadu - Mostly Kerala (13 temples)

76. Thirunavay (திருநாவாய்) Kshetre:
(Malappuram district, Kerala)
• Om Sri Malarmangai Nachiyar (மலர்மங்கை நாச்சியார்) sameta Sri Navay Mukundan / Narayanan (நாவாய் முகுந்தன் / நாராயணன்) Swamine Namah.

77. Thiruvithuvakodu (Thiruvichchikodu) (திருவித்துவக்கோடு) (திருவிச்சிக்கோடு) Kshetre:
(Palakkad district, Kerala)
• Om Sri Vitthuvakottu Valli / Padmapani Nachiyar (வித்துவக்கோடு வல்லி / பத்மபாணி நாச்சியார்) sameta Sri Uyyavanda Perumal (உய்யவந்த பெருமாள்) Swamine Namah.

78. Thirukatkarai (திருக்காட்கரை) Kshetre:
(Ernakulam district, Kerala)
• Om Sri Perunchelvi Nayaki / Vatsalyavalli (பெருஞ்செல்வ நாயகி / வாத்ஸல்யவல்லி) sameta Sri Katkaraiappan (காட்கரையப்பன்) Swamine Namah.

79. Thirumoozhikalam (திருமூழிக்களம்) Kshetre:
(Ernakulam district, Kerala)
• Om Sri Madhuraveni Nachiyar (மதுரவேணி நாச்சியார்) sameta Sri Thirumoozhikkalathan / Appan (திருமூழிக்களத்தான் / அப்பன்) Swamine Namah.

80. Thiruvallavaz (Thiruvalla) (Sri Vallaba Kshetram) (திருவல்லவாழ்) (திருவல்லா) (ஸ்ரீவல்லப க்ஷேத்ரம்) Kshetre:
(Pathanamthitta district, Kerala)
• Om Sri Selva Thirukozhundhu Nachiyar (செல்வத் திருக்கொழுந்து நாச்சியார்) sameta Sri Kolabiran / Thiruvazhmarban / Sri Vallaban (கோலப்பிரான் / திருவாழ்மார்பன் / ஸ்ரீவல்லபன்) Swamine Namah.

81. Thirukadithanam (திருக்கடித்தானம்) Kshetre:
(Kottayam district, Kerala)
• Om Sri Karpagavalli (கற்பகவல்லி) sameta Sri Arputha Narayanan / Amrutha Narayanan (அற்புத நாராயணன் / அம்ருத நாராயணன்) Swamine Namah.

82. Thiruchengundrur (Thiruchittraru) (Chengannur) (திருச்செங்குன்றூர்) (திருச்சிற்றாறு) (செங்கனூர்) Kshetre:
(Alappuzha district, Kerala)
• Om Sri Sengamavalli (செங்கமலவல்லி) sameta Sri Imaya Varappan (இமயவரப்பன்) Swamine Namah.

83. Thirupuliyur (Kuttanadu) (திருப்புலியூர்) (குட்டநாடு) Kshetre:
(Alappuzha district, Tamil Nadu)
• Om Sri Porkodi Nachiyar (பொற்கொடி நாச்சியார்) sameta Sri Mayapiran (மாயப்பிரான்) Swamine Namah.

84. Thiruvaranmalai (Aranmulla) (திருவாறான்விளை) (ஆரண்முல்லா) Kshetre:
(Pathanamthitta district, Kerala)
• Om Sri Padmasani Nachiyar (பத்மாஸநி நாச்சியார்) sameta Sri Thirukkurallappan (திருக்குறளப்பன்) Swamine Namah.

85. Thiruvanvandoor (Thiruvandoor) (திருவண்வண்டூர்) (திருவண்டூர்) Kshetre:
(Alappuzha district, Kerala)
• Om Sri Kamalavalli Nachiyar (கமலவல்லி நாச்சியார்) sameta Sri Pambanaiappan (பாம்பணையப்பன்) Swamine Namah.

86. Thiruvananthapuram (திருவனந்தபுரம்) Kshetre:
(Thiruvananthapuram district, Kerala)
• Om Sri Srihari Lakshmi (ஸ்ரீஹரிலக்ஷ்மி) sameta Sri Ananthapadmanabhan / Bhujangasayanam / Anantasayanam (அநந்தபத்மநாபன் / புஜங்கசயனம் / அநந்தசயனம்) Swamine Namah.

87. Thiruvattaru (திருவாட்டாறு) Kshetre:
(Kanyakumari district, Tamil Nadu)
• Om Sri Maragathavalli Nachiyar (மரகதவல்லி நாச்சியார்) sameta Sri Adikeshava Perumal (அதிகேசவப் பெருமாள்) Swamine Namah.

88. Thiruvanparisaram (Tirupati Saram) (திருவண்பரிசாரம்) (திருப்பதிசாரம்) Kshetre:
(Kanyakumari district, Tamil Nadu)
• Om Sri Kamalavalli Nachiyar (கமலவல்லி நாச்சியார்) sameta Sri Thirukkuralappan / Thiruvazhmarban (திருக்குறளப்பன் / திருவாழ்மார்பன்) Swamine Namah.

go to top


6. Divya Desams - Pandya Nadu - Tamil Nadu (18 temples)

89. Thirukurungudi (Vamana Kshetram) (திருக்குறுங்குடி) (வாமன க்ஷேத்ரம்) Kshetre:
(Tirunelveli district, Tamil Nadu)
• Om Sri Kurungudi Valli (குறுங்குடி வல்லி) sameta Sri Kurungudi Nambi / Vaishnava Nambi (குறுங்குடி நம்பி / வைஷ்ணவ நம்பி) Swamine Namah.

90. Thirusireevaramangai (Vanamamalai) (Nanguneri) (Totadri Kshetram) (திருச்சிரீவரமங்கை) (வானமாமலை) (நாங்குனேரி) (தோதாத்ரி க்ஷேத்ரம்) Kshetre:
(Tirunelveli district, Tamil Nadu)
• Om Sri Sireevaramangai (சிரீவரமங்கை) sameta Sri Thotadrinathan / Deivanayakan / (தோதாத்ரிநாதன் / தெய்வநாயகன்) Swamine Namah.

91. Thiruvaikuntam (Nava Tirupati 1) (திருவைகுண்டம்) (நவதிருப்பதி 1) Kshetre:
(Tirunelveli district, Tamil Nadu)
• Om Sri Vaikunthavalli (வைகுந்தவல்லி) sameta Sri Vaikunthanathan / Kallapiran (வைகுண்டநாதன் / கள்ளப்பிரான்) Swamine Namah.

92. Thiruvaragunamangai (Nava Tirupati 2) (திருவரகுணமங்கை) (நவதிருப்பதி 2) Kshetre:
(Tirunelveli district, Tamil Nadu)
• Om Sri Varagunavalli (வரகுணவல்லி) sameta Sri Vijayasana Perumal (விஜயாஸனப் பெருமாள்) Swamine Namah.

93. Thirupulingudi (Nava Tirupati 3) (திருப்புளிங்குடி) (நவதிருப்பதி 3) Kshetre:
(Tirunelveli district, Tamil Nadu)
• Om Sri Malarmagal Nachiyar (மலர்மகள் நாச்சியார்) sameta Sri Kaaysina Vendan (காய்சினவேந்தன்) Swamine Namah.

94. Thirutholai Villimangalam (Irattai Tirupati) (Nava Tirupati 4,5) (திருத்தொலைவில்லிமங்கலம்) (இரட்டைத்திருப்பதி) (நவதிருப்பதி 4,5) Kshetre:
(Tirunelveli district, Tamil Nadu)
• Om Sri Ubayanachiyar (உபயநாச்சியார்) sameta Sri Srinivasan / Devapiran (ஸ்ரீநிவாஸன் / தேவப்பிரான்) Swamine Namah.
• Om Sri Karunthadankanni Nachiyar (கருந்தடங்கண்ணி நாச்சியார்) sameta Sri Aravindalochanan (அரவிந்தலோசனன்) Swamine Namah.

95. Thirukulandai (Perungulam) (Nava Tirupati 6) (திருக்குளங்தை) (பெருங்குளம்) (நவதிருப்பதி 6) Kshetre:
(Tirunelveli district, Tamil Nadu)
• Om Sri Alamelumangai / Kulandaivalli (அலமேலுமங்கை / குளந்தைவல்லி) sameta Sri Srinivasan / Mayakuthan (ஸ்ரீநிவாஸன் / மாயக்கூத்தன்) Swamine Namah.

96. Thirukolur (Nava Tirupati 7) (திருக்கோளூர்) (நவதிருப்பதி 7) Kshetre:
(Tirunelveli district, Tamil Nadu)
• Om Sri Kumudavalli / Koloorvalli (குமுதவல்லி / கோளூர்வல்லி) sameta Sri Vaithamanidhi Perumal / Nikshepavithan (வைத்தமாநிதிப் பெருமாள் / நிக்ஷேபவித்தன்) Swamine Namah.

97. Thiruperai (Then Thiruperai) (Nava Tirupati 8) (திருப்பேரை) (தென்திருப்பேரை) (நவதிருப்பதி 8) Kshetre:
(Tirunelveli district, Tamil Nadu)
• Om Sri Kuzhaikadhuvalli Nachiyar (குழைக்காதுவல்லி நாச்சியார்) sameta Sri Makara Nedunguzhaikkathan (மகர நேடுங்குழைக்காதன்) Swamine Namah.

98. Thirukurugur (Azhwar Thirunagari) (Nava Tirupati 9) (திருக்குருகூர்) (ஆழ்வார் திருநகரி) (நவதிருப்பதி 9) Kshetre:
(Tirunelveli district, Tamil Nadu)
• Om Sri Adinathavalli (ஆதிநாதவல்லி) sameta Sri Adinathan (ஆதிநாதன்) Swamine Namah.

99. Thiruvilliputtur (Srivilliputtur) (திருவில்லிப்புத்தூர்) Kshetre:
(Virudhunagar district, Tamil Nadu)
• Om Sri Andal / Godai Nachiyar (ஆண்டாள் / கோதா நாச்சியார்) sameta Sri Vatapatrasayai / Rangamannar (வடபத்ரசாயீ / ரங்கமன்னார்) Swamine Namah.

100. Thiruthangal (Thiruthangalur) (திருத்தண்கால்) (திருத்தண்காலூர்) Kshetre:
(Virudhunagar district, Tamil Nadu)
• Om Sri Sengamala / Anna Nayaki / Amrutha Nayaki / Jambavati (செங்கமல / அன்னநாயகி / அம்ருதநாயகி / ஜாம்பவதி) sameta Sri Appan / Thankalappan (நின்ற நாராயணன் / திருத்தண்காலப்பன்) Swamine Namah.

101. Thirukoodal (திருக்கூடல்) Kshetre:
(Madurai district, Tamil Nadu)
• Om Sri Madhuravalli Nachiyar / Varagunavalli (மதுரவல்லி நாச்சியார் / வரகுணவல்லி) sameta Sri Koodalazhagar (கூடலழகர்) Swamine Namah.

102. Thirumaliruncholai (Azhagar Koyil) (திருமாலிருஞ்சோலை) (ஆழகர் கோயில்) Kshetre:
(Madurai district, Tamil Nadu)
• Om Sri Sundaravalli (ஸூந்தரவல்லி) sameta Sri Azhagar / Kallazhagar / Malangarar (அழகர் / கள்ளழகர் / மாலாங்காரர்) Swamine Namah.

103. Thirumogur (திருமோகூர்) Kshetre:
(Madurai district, Tamil Nadu)
• Om Sri Mogurvalli / Mohanavalli / Megavalli (மோகூர்வல்லி / மோஹனவல்லி / மெகவல்லி) sameta Sri Kalamega Perumal (காளமேகப் பெருமாள்) Swamine Namah.

104. Thirukottiyur (Thirugoshtiyur) (Goshti Kshetram) (திருக்கோட்டியூர்) (திருக்கோஷ்டியூர்) (கோஷ்டி க்ஷேத்ரம்) Kshetre:
(Pudukottai district, Tamil Nadu)
• Om Sri Thirumamagal Nachiyar (திருமாமகள் நாச்சியார்) sameta Sri Uraga Mellanaiyan / Sowmyanarayanan (உரகமெல்லணையான் / அௌம்ய நாராயணன்) Swamine Namah.

105. Thirupullani (திருப்புல்லாணி) Kshetre:
(Ramanathapuram district, Tamil Nadu)
• Om Sri Kalyanavalli / Padmasani (கல்யாணவல்லி / பத்மாஸநி) sameta Sri Kalyana Jagannathan (கல்யாண ஜகந்நாதன்) Swamine Namah.

106. Thirumeiyyam (திருமெய்யம்) Kshetre:
(Pudukottai district, Tamil Nadu)
• Om Sri Uyyavandha Nachiyar (உய்யவந்த நாச்சியார்) sameta Sri Sathyagirinathan / Meiyappan (ஸத்யகிரிநாதன் / மெய்யப்பன்) Swamine Namah.

go to top


7. Divya Desams - Thiru Nadu - Celestial Abode (2 temples)

107. Thiruparkadal (Vyuham) (திருப்பாற்கடல்) (வ்யூஹம்)
• Om Sri Kadalmagal Nachiyar / Bhudevi (கடல் மகள் நாச்சியார் / பூதேவி) sameta Sri Ksheerabdhi Nathan (க்ஷீராப்தி நாதன்) Swamine Namah.

108. Thiruparamapadam (Parathuvam) (Sri Vaikuntam) (திருப்பரமபதம்) (ஸ்ரீ வைகுண்டம்)
• Om Sri Periyapiratti (பெரிய பிராட்டியார்) sameta Sri Paramapadanathan (பரமபதநாதன்) Swamine Namah.

go to topBharatavarsha - The Land of Gods and Sages:

1. Stotras
2. Scriptures
3. Pilgrimages
4. Festivals
5. Saints: Ramakrishna - Vivekananda - Ramana
6. Sadhana
7. Sanskrit
8. Nature

Meditation on Earth and Life: >>Om, May there be Peace in Heaven,
May there be Peace in the Sky,
May there be Peace in the Earth,

(Shanti Mantra of Upanishad)


Preserve Nature,
And Nature will preserve Us,
Simplify Life,
And help Nature thrive,
Plant Trees,
And make our planet Green.

Next >>

Green Message: The Evergreen Messages of Spirituality, Sanskrit and Nature

Last updated on Aug-2021

Site Map    Search    Contact    Updates