Green Message
Home > Bharatavarsha > Pilgrimages and Temples > Vishnu > Divya Desams

Divya Desams

Divya Desams are 108 Temples of Lord Vishnu which are praised by the Alvars. The first Divya Desam is Srirangam which is referred to as Bhuloka Vaikuntham. The last two Divya Desams are Celestial Abodes of Lord Vishnu and are not in this world.
  1. Divya Desams: Chola Nadu - Tamil Nadu (40 temples) (1 to 40)
  2. Divya Desams: Nada Nadu - Tamil Nadu (2 temples) (41 to 42)
  3. Divya Desams: Thondai Nadu - Tamil Nadu (22 temples) (43 to 64)
  4. Divya Desams: Vada Nadu - Various States (11 temples) (65 to 75)
  5. Divya Desams: Malai Nadu - Mostly Kerala (13 temples) (76 to 88)
  6. Divya Desams: Pandya Nadu - Tamil Nadu (18 temples) (89 to 106)
  7. Divya Desams: Thiru Nadu - Celestial Abode (2 temples) (107 to 108)


1. Divya Desams - Chola Nadu - Tamil Nadu (40 temples)

Sri Vishnu 1. Thiruvaragam (Srirangam) (Bhuloka Vaikuntham) (Pancha Ranga Kshetra) (திருவரங்கம்) (ஸ்ரீரங்கம்) (பூலோக வைகுண்டம்) Kshetre:
• Om Sri Ranganayaki (ரங்கநாயகி) sameta Sri Ranganatha (ரங்கநாத) Swamine Namah.
- (Tiruchirapalli district, Tamil Nadu)

2. Thirukozhi (Uraiyur) (Niculapuri) (திருக்கொழி) (உறையூர்) (நிசுளாபுரி) Kshetre:
• Om Sri Kamalavalli Nachiyar / Vasa Lakshmi / Uraiyurvalli (கமலவல்லி நாச்சியார் / வாஸ லக்ஷ்மீ / உறையூர்வல்லி) sameta Sri Azhagiya Manavala Perumal (அழகிய மணவாள பெருமாள்) Swamine Namah.
- (Tiruchirapalli district, Tamil Nadu)

3. Thirukarambanur (Uttamar Koyil) (Kadamba Kshetram) (திருக்கரம்பனூர்) (உத்தமர் கோயில்) (கதம்ப க்ஷேத்ரம்) Kshetre:
• Om Sri Purva Devi (பூர்வா தேவி) sameta Sri Purushotthama (புருஷோத்தம) Swamine Namah.
- (Tiruchirapalli district, Tamil Nadu)

4. Thiruvellarai (Shwetagiri Kshetram) (திருவெள்ளறை) (ச்வேதகிரி க்ஷேத்ரம்) Kshetre:
• Om Sri Pangaya Selvi (பங்கயச் செல்வி) sameta Sri Pundarikaksha (புண்டரீகாக்ஷன்) Swamine Namah.
- (Tiruchirapalli district, Tamil Nadu)

5. Thiru Anbil (Thiruvanvil) (திருஅன்பில்) Kshetre:
• Om Sri Azhagiyavalli Nachiyar (அழகியவல்லி நாச்சியார்) sameta Sri Vadivazhagiya Nambi (வடிவழகிய நாம்பி) Swamine Namah.
- (Tiruchirapalli district, Tamil Nadu)

6. Thirupernagar (Koviladi) (Appakudathan) (Pancha Ranga Kshetra) (திருப்பேர்நகர்) (கோவிலடி) (அப்பக்குடத்தான்) Kshetre:
• Om Sri Indira Devi (இந்திரா தேவி) sameta Sri Appakudathan (அப்பக்குடத்தான்) Swamine Namah.
- (Thanjavur district, Tamil Nadu)

7. Thirukandiyur (Trimurthi Kshetram) (திருக்கண்டியூர்) (த்ரிமூர்த்தி க்ஷேத்ரம்) Kshetre:
• Om Sri Kamalavalli (கமலவல்லி) sameta Sri Harashapa Vimochana (ஹரசாப விமோசன) Swamine Namah.
- (Thanjavur district, Tamil Nadu)

8. Thirukudalur (Aaduthurai Perumal Koyil) (Sangama Kshetram) (திருக்கூடலூர்) (ஆடுதுறைப்பெருமாள் கோயில்) (ஸங்கம க்ஷேத்திரம்) Kshetre:
• Om Sri Padmasani (பத்மாஸனி) sameta Sri Vaiyamkattha Perumal / Jagatrakshakan (வையங்காத்த பெருமாள் / ஜகத்ரக்ஷகன்) Swamine Namah.
- Perumal is in standing posture facing East.
- Pratyaksham: Nandaga Muni
- Mangalasasanam: Thirumangai Alvar (10 Pasurams)
- Vimanam: Sundarasatva Vimanam
- Pushkarini: Chakra Teertham, Kaveri Nadi
- (Thanjavur district, Tamil Nadu)

9. Thirukavithalam (Kapisthalam) (Krishnaranya Kshetram) (Pancha Krishna Kshetra) (திருக்கவித்தலம்) (கபிஸ்தலம்) (கிருஷ்ணாரண்ய க்ஷேத்ரம்) Kshetre:
• Om Sri Ramamanivalli (ரமாமணிவல்லி) sameta Sri Gajendra Varadhan (கஜேந்திர வரதன்) Swamine Namah.
- Perumal is in Bhujanga Sayanam posture facing East.
- Pratyaksham: Siriya Thiruvadi (Anjaneyar), Gajendran
- Mangalasasanam: Thirumazhisai Alvar (1 Pasuram)
- Vimanam: Gaganakruti Vimanam
- Pushkarini: Gajendra Pushkarini, Kapila Teertham
- (Thanjavur district, Tamil Nadu): Kumbhakonam: 15 km; Thiruvaiyaru: 20 km.

10. Thirupullam Bhutangudi (Valvil Raman) (Rama) (திருப்புள்ளம் பூதங்குடி) (வல்வில் ராமன்) Kshetre:
• Om Sri Pottramaraiyal (பொற்றாமரையாள்) (Hemambhujavalli) sameta Sri Valvil Raman (வல்வில் ராமன்) Swamine Namah.
- Perumal (Moolavar) is in Bhujanga Sayana posture facing East. The Utsavar image has Shankha and Chakra in hands.
- Pratyaksham: Chakravarti Thirumagan, Krudra Rajan
- Mangalasasanam: Thirumangai Alvar (10 Pasurams)
- Vimanam: Shobana Vimanam
- Pushkarini: Jatayu Teertham, Krudra Teertham
- Sthala Vriksham: Punnai
- Sri Rama performed the last rites of Jatayu along with consort Bhoomi Devi.
- Thirupullam Bhutangudi - Valvil Raman Perumal Temple (Thanjavur district, Tamil Nadu): Swamimalai: 7 km; Kumbakonam: 13 km.


11. Thiru Aadanur (Bhargava Kshetram) (திருஆதனூர்) Kshetre:
• Om Sri Ranganayaki (ரங்கநாயகி) sameta Sri Andalakkum Aiyan (அண்டளக்கும் ஐயன்) Swamine Namah.
- Perumal is in Bhujanga Sayana posture facing East.
- Pratyaksham: Kamadhenu, Thirumangai Alvar
- Mangalasasanam: Thirumangai Alvar (1 Pasuram)
- Vimanam: Pranava Vimanam
- Pushkarini: Surya Pushkarini
- Sthala Vriksham: Punnai, Patali
- Kamadhenu performed penance and got the darshan of the Lord. Devi Lakshmi incarnated as Bhargavi, the adopted daughter of sage Bhargava.
- Thiru Aadanur - Andalakkum Aiyan Perumal Temple (Thanjavur district, Tamil Nadu): Swamimalai: 5 km; Kumbakonam: 12 km.


12. Thirukudanthai (Bhaskara Kshetram) (Sarangapani Temple) (Pancha Ranga Kshetra) (திருக்குடந்தை) (பாஸ்கர க்ஷேத்ரம்) Kshetre:
• Om Sri Komalavalli (கோமளவல்லி) sameta Sri Aravamudhan (ஆராவமுதன்) or Sri Sarangapani (சாரங்கபாணி) (Utsavar) Swamine Namah.
- Perumal is in Udyoga Sayanam posture facing South.
- Pratyaksham: Hema Maharishi
- Mangalasasanam: Peyalvar, Andal, Thirumalisai Alvar, Thirumangai Alvar, Bhoothath Alvar, Peyalvar, Nammalvar (51 Pasurams)
- Vimanam: Vaidika Vimanam or Veda Vimanam
- Pushkarini: Hema Pushkarini (or Potramarai), Kaveri Nadi
- (Thanjavur district, Tamil Nadu): Within Kumbhakonam town.

13. Thiruvinnagar (Oppiliappan Koyil) (Markandeya Kshetram) (திருவிண்ணகர்) (ஒப்பிலியப்பன் கோயில்) (மார்க்கண்டேய க்ஷேத்ரம்) Kshetre:
• Om Sri Bhoomi Devi (பூமி தேவி) sameta Sri Oppiliappan (ஒப்பிலியப்பன்) Swamine Namah.
- Perumal is in Standing posture facing East.
- Pratyaksham: Markandeyar, Periya Thiruvadi (Garudar), Kaveri, Dharmadevata
- Mangalasasanam: Poigai Alvar, Peyalvar, Thirumangai Alvar, Nammalvar (47 Pasurams)
- Vimanam: Vishnu Vimanam, Suddhananda Vimanam
- Pushkarini: Ahoratra Pushkarini, Aarthi Pushkarini
- Devi Lakshmi incarnated as Bhoomi Devi, the adopted daughter of sage Markandeya.
- Thiruvinnagar - Oppiliappan Perumal Temple (Thanjavur district, Tamil Nadu): In Thirunageshwaram; Kumbakonam: 7 km.

14. Thirunaraiyur (Nachiyar Koyil) (Pancha Vyuha Sthalam) (Sugandha Vana Kshetram) (திருநறையூர்) (நாச்சியார் கோயில்) Kshetre:
• Om Sri Vanjulavalli (வஞ்ஜூளவல்லி) (Nambigai Nachiyar) sameta Sri Thirunaraiyur Nambi (திருநறையூர் நம்பி) Swamine Namah.
- Perumal is in Standing posture facing East.
- Pratyaksham: Medhavi Munivar, Brahma
- Mangalasasanam: Thirumangai Alvar (10 Pasurams)
- Vimanam: Srinivasa Vimanam, Hema Vimanam
- Pushkarini: Mani Mukta Pushkarini, Shankarshana Teertham, Pradyumna Teertham, Aniruddha Teertham, Shambhu Teertham
- Sthala Vriksham: Magizha
- Devi Lakshmi incarnated as Vanjulavalli, the adopted daughter of sage Medhavi. Lord Vishnu incarnated in Pancha Vyuha forms. Lord made Garuda famous in this kshetra.
- Thirunaraiyur - Thirunaraiyur Nambi Perumal Temple (Thanjavur district, Tamil Nadu): Kumbakonam: 11 km.

15. Thirucherai (Panchasara Kshetram) (திருச்சேறை) (பஞ்சஸார க்ஷேத்ரம்) Kshetre:
• Om Sri Saranayaki (ஸாரநாயகி) sameta Sri Saranathan (ஸாரநாதன்) Swamine Namah.
- (Thanjavur district, Tamil Nadu)

16. Thirukannamangai (Krishna Mangala Kshetram) (Saptamrita Kshetram) (Pancha Krishna Kshetra) (திருக்கண்ணமங்கை) (க்ருஷ்ண மங்கள க்ஷேத்ரம்) (ஸப்தம்ருத க்ஷேத்ரம்) Kshetre:
• Om Sri Abhishekavalli (அபிக்ஷேகவல்லி) sameta Sri Bhaktavatshala Perumal (பக்தவத்ஸலப் பேருமாள்) Swamine Namah.
- (Thiruvarur district, Tamil Nadu)

17. Thirukannapuram (Krishnaranya Kshetram) (Sapta Punya Kshetram) (Pancha Krishna Kshetra) (திருக்கண்ணபுரம்) (கிருஷ்ணாரண்ய க்ஷேத்ரம்) (பஞ்ச கிருஷ்ண க்ஷேத்ரம்) (ஸப்த புண்ணிய க்ஷேத்ரம்) Kshetre:
• Om Sri Kannapuranayaki (கண்ணபுரநாயகி) sameta Sri Neelamegha Perumal / Sowrirajan (நீலமேகப் பெருமாள் / சௌரிராஜன்) Swamine Namah.
- (Nagapattinam district, Tamil Nadu)

18. Thirukannangudi (Krishnaranya Kshetram) (Pancha Krishna Kshetra) (திருக்கண்ணங்குடி) (கிருஷ்ணாரண்ய க்ஷேத்ரம்) Kshetre:
• Om Sri Lokanayaki / Aravindavalli (லோகநாயகி / அரவிந்தவல்லி) sameta Sri Lokanathan / Shyamalameni Perumal (லோகநாதன் / ச்யாமளமேனிப் பெருமாள்) Swamine Namah.
- (Nagapattinam district, Tamil Nadu)

19. Thirunagai (Nagapattinam) (திருநாகை) (நாகப்பட்டணம்) Kshetre:
• Om Sri Soundaryavalli (ஸௌந்தர்யவல்லி) sameta Sri Soundaryarajan / Neelamegha Perumal (ஸௌந்தர்யராஜன் / நீலமேகப் பெருமாள்) Swamine Namah.
- (Nagapattinam district, Tamil Nadu)

20. Thiruthanjai Mamani Koyil (Vishnu) (Narasimha) (திருத்தஞ்சை மாமணிக்கொயில்) Kshetre:
• Om Sri Sengamalavalli (செங்கமலவல்லி) sameta Sri Neelamegha Perumal (நீலமேகப் பெருமாள்) Swamine Namah.
- Perumal is in Sitting posture facing East.
- Pratyaksham: Parashara Muni
- Vimanam: Soundarya Vimanam
- Pushkarini: Amrutha Teertham

• Om Sri Ambujavalli (அம்புஜவல்லி) sameta Sri Manikundra Perumal (மணிக்குன்றப் பெருமாள்) Swamine Namah.
- Perumal is in Sitting posture facing East.
- Pratyaksham: Markandeyar
- Vimanam: Manikudda Vimanam
- Pushkarini: Sri Rama Teertham

• Om Sri Thanjainayaki (தஞ்சைநாயகி) sameta Sri Narasimhan (நரசிம்மன்) Swamine Namah.
- Perumal is in Sitting posture facing East.
- Pratyaksham: Markandeyar
- Mangalasasanam: Thirumangai Alvar, Bhoothath Alvar, Nammalvar (5 Pasurams)
- Vimanam: Veda Sundara Vimanam
- Pushkarini: Surya Pushkarini, Sri Rama Teertham
- (Thanjavur district, Tamil Nadu)

21. Thirunandipura Vinnagaram (Nathan Koyil) (Dakshina Jagannatham) (திருநந்தீபுர விண்ணகரம்) (நாதன் கோயில்) (தக்ஷிண ஜகந்நாதம்) Kshetre:
• Om Sri Shenbagavalli (செண்பகவல்லி) sameta Sri Vinnagara Perumal / Jagannathan (விண்ணகரப் பேருமாள் / ஜகந்நாதண்) Swamine Namah.
- Perumal is in Sitting posture facing East.
- Pratyaksham: Nandi, Sibi
- Mangalasasanam: Thirumangai Alvar (10 Pasurams)
- Vimanam: Mandira Vimanam
- Pushkarini: Nandi Teertha Pushkarini
- (Thanjavur district, Tamil Nadu)

22. Thiruvelliyankudi (Kolavilli Raman) (Rama) (திருவெள்ளியங்குடி) (கோலவில்லி ராமன்) Kshetre:
• Om Sri Maragathavalli (மரகதவல்லி) sameta Sri Kolavilli Raman (கோலவில்லி இராமன்) Swamine Namah.
- (Thanjavur district, Tamil Nadu)

23. Thiruvazhundur (Therazhundur) (திருவழுந்தூர்) (தேரழுந்தூர்) Kshetre:
• Om Sri Sengamalavalli (செங்கமலவல்லி) sameta Sri Devadirajan / Amaruviyappan (தேவாதிராஜன் / ஆமருவியப்பன்) Swamine Namah.
- (Nagapattinam district, Tamil Nadu)

24. Thirusirupuliyur (திருச்சிறுபுலியூர்) Kshetre:
• Om Sri Thirumamagal Nachiyar / Dayanayaki (திருமாமகள் நாச்சியார் / தயாநாயகி) sameta Sri Arumakadal / Kripa Samudra Perumal (அருள்மாகடல் / க்ருபா ஸமுத்திராப் பெருமாள்) Swamine Namah.
- (Thiruvarur district, Tamil Nadu)

25. Thiruthalaisanga Nanmadiyam (Thalaichangadu) (திருத்தலைச்சங்க நான்மதியம்) (தலைச்சங்காடு) Kshetre:
• Om Sri Thalaisanga Nachiyar (தலைச்சங்க நாச்சியார்) sameta Sri Nanmadiya Perumal (நாண்மதியப் பெருமாள்) Swamine Namah.
- (Nagapattinam district, Tamil Nadu)

26. Thiru Indhalur (Mayiladuthurai) (Pancha Ranga Kshetra) (திருஇந்தளூர்) (மயிலாடுதுறை) Kshetre:
• Om Sri Parimala Ranganayaki / Chandrasapa Vimochanavalli / Pundarikavalli (பரிமள ரங்கநாயகி / சந்த்ரசாப விமொசனவல்லி / புண்டரீகவல்லி) sameta Sri Parimala Ranganathan / Sugandhavana Nathan (பரிமள ரங்கநாதன் / சுகந்தவன நாதன்) Swamine Namah.
- (Nagapattinam district, Tamil Nadu)

27. Thirukavalampadi (Thirunangur 1) (Krishna) (திருக்காவளம்பாடி) Kshetre:
• Om Sri Madavaral Mangai / Sengamala Nachiyar (மடவரல் மங்கை / செங்கமல நாச்சியார்) sameta Sri Gopalakrishnan / Rajagopalan (கோபாலகிருஷ்ணன் / ராஜகோபாலன்) Swamine Namah.
- (Nagapattinam district, Tamil Nadu)

28. Thirukazhi Seerama Vinnagaram (Sirkazhi) (Vamana) (Trivikrama) (திருக்காழிச்சீராம விண்ணகரம்) (சீர்காழி) Kshetre:
• Om Sri Lokanayaki / Mattavizh Kuzhali (லோகநாயகி / மட்டவிழ் குழலி) sameta Sri Trivikraman / Thadalan (திரிவிக்ரமன் / தாடாளன்) Swamine Namah.
- (Nagapattinam district, Tamil Nadu)

29. Thiru Arimeya Vinnagaram (Kudamadukuthar Koyil) (Thirunangur 2) (திருஅரிமேய விண்ணகரம்) (குடமாடு கூத்தர் கோயில்) Kshetre:
• Om Sri Amrutagadavalli (அம்ருதகடவல்லி) sameta Sri Kudamadukuthan (குடமாடு கூத்தன்) Swamine Namah.
- Perumal is in Sitting posture facing East.
- Pratyaksham: Udanga Munivar
- Mangalasasanam: Thirumangai Alvar (10 Pasurams)
- Vimanam: Ucchasrunga Vimanam
- Pushkarini: Koti Teertham, Amrutha Teertham
- (Nagapattinam district, Tamil Nadu): The Temple is located in Nangur around 25 km from Mayiladuthurai

30. Thiruvan Purushothamam (Purushothamar Koyil) (Thirunangur 3) (திருவண்புருடோத்தமம்) Kshetre:
• Om Sri Purushothama Nayaki (புருஷோத்தம நாயகி) sameta Sri Purushothaman (புருஷோத்தமன்) Swamine Namah.
- (Nagapattinam district, Tamil Nadu)

31. Thirusemponsei Koyil (Thirunangur 4) (திருச்செம்பொன்செய் கோயில்) Kshetre:
• Om Sri Allimamalar Nachiyar (அல்லிமாமலர் நாச்சியார்) sameta Sri Perarulalan / Semponarangar (பேரருளாளன் / செம்பொன்னரங்கர்) Swamine Namah.
- (Nagapattinam district, Tamil Nadu)

32. Thirumanimada Koyil (Narayana Perumal Koyil) (Thirunangur 5) (திருமணிமாடக்கோயில்) (நாராயணப் பெருமாள் கோயில்) Kshetre:
• Om Sri Pundarigavalli (புண்டரீகவல்லி) sameta Sri Narayanan / Nandavilaku (நாராயணன் / நந்தாவிளக்கு) Swamine Namah.
- (Nagapattinam district, Tamil Nadu)

33. Thiruvaikuntha Vinnagaram (Thirunangur 6) (திருவைகுந்த விண்ணகரம்)
• Om Sri Vaikunthavalli (வைகுந்தவல்லி) sameta Sri Vaikunthanathan (வைகுந்தநாதான்) Swamine Namah.
- Perumal is in Sitting posture facing East.
- Pratyaksham: Upasisaravasu, Udanga Maharishi
- Mangalasasanam: Thirumangai Alvar (10 Pasurams)
- Vimanam: Anantha Satya Varthaga Vimanam
- Pushkarini: Lakshmi Pushkarini, Udanga Pushkarini, Viraja Teertham
- (Nagapattinam district, Tamil Nadu)

34. Thiruvali Thirunagari (Narasimha) (திருவாலி திருநகரி) Kshetre:
• Om Sri Amruthakadavalli (அம்ருதகடவல்லி) sameta Sri Lakshmi Narasimhar (லக்ஷ்மிந்ருஸிம்ஹர்) Swamine Namah.
• Om Sri Amruthavalli (அம்ருதவல்லி) sameta Sri Vedarajan (வேதராஜன்) Swamine Namah.
- (Nagapattinam district, Tamil Nadu)

35. Thirudevanar Thogai (Madhava Perumal Koyil) (Thirunangur 7) (திருத்தேவனார்தொகை) (மாதவாப் பெருமாள் கொயில்) Kshetre:
• Om Sri Kadalmagal Nachiyar (கடல்மகள் நாச்சியார்) sameta Sri Deivanayakan (தெய்வநாயகன்) Swamine Namah.
- (Nagapattinam district, Tamil Nadu)

36. Thiruthetriyambalam (Palli Konda Perumal Koyil) (Thirunangur 8) (திருத்தெற்றியம்பலம்) (பள்ளி கொண்ட பெருமாள் கோயில்) Kshetre:
• Om Sri Sengamalavalli (செங்கமலவல்லி) sameta Sri Senganmal / Ranganathan (செங்கண்மால் / ரங்கநாதன்) Swamine Namah.
- (Nagapattinam district, Tamil Nadu)

37. Thirumanikoodam (Thirunangur 9) (திருமணிக்கூடம்) Kshetre:
• Om Sri Thirumamagal Nachiyar (திருமாமகள் நாச்சியார்) sameta Sri Varadaraja Perumal / Manikooda Nayakan (வரதராஜப் பெருமாள் / மணிக்கூட நாயகன்) Swamine Namah.
- (Nagapattinam district, Tamil Nadu)

38. Thiruvellakulam (Annan Koyil) (Thirunangur 10) (திருவெள்ளக்குளம்) (அண்ணன் கோயில்) Kshetre:
• Om Sri Alarmelmangai / Padmavati / Poovar Thirumagal (அலர்மேல்மங்கை / பத்மாவதி / பூவார் திருமகள்) sameta Sri Srinivasan / Kannan / Narayanan (ஸ்ரீநிவாஸன் / கண்ணன் / நாராயணன்) Swamine Namah.
- (Nagapattinam district, Tamil Nadu)

39. Thiruparthanpalli (Parthasarathy Koyil) (Krishna) (Thirunangur 11) (திருப்பார்த்தன்பள்ளி) (பார்த்தசாரதி கோயில்) Kshetre:
• Om Sri Thamarai Nayaki (தாமரை நாயகி) sameta Sri Thamaraiyal Kelvan (தாமரையாள் கேள்வன்) Swamine Namah.
- (Nagapattinam district, Tamil Nadu)

40. Thiruchitrakutam (Chidambaram) (திருச்சித்திரகூடம்) (சிதம்பரம்) Kshetre:
• Om Sri Pundarikavalli (புண்டரீகவல்லி) sameta Sri Govindarajan (கோவிந்தராஜன்) Swamine Namah.
- (Cuddalore district, Tamil Nadu)

go to top


2. Divya Desams - Nada Nadu - Tamil Nadu (2 temples)

41. Thiruvahindrapuram (Vishnu) (Hayagriva) (திருவஹீந்த்ரபுரம்) Kshetre:
• Om Sri Hemambujavalli / Vaikuntha Nayaki (ஹேமாம்புஜவல்லி / வைகுண்ட நாயகி) sameta Sri Deivanayakan / Devanathan (தெய்வநாயகன் / தேவநாதன்) Swamine Namah.
- (Cuddalore district, Tamil Nadu)

42. Thirukovalur (Thirukoyilur) (Pancha Krishna Kshetra) (Vamana) (Trivikrama) (திருக்கோவலூர்) (திருக்கொயிலூர்) Kshetre:
• Om Sri Poonkoval Nachiyar (பூங்கோவல் நாச்சியார்) sameta Sri Trivikraman (த்ரிவிக்ரமன்) Swamine Namah.
- Perumal is in Standing posture facing East.
- Pratyaksham: Bali Chakravarti, Mrukandu, Brahma, Indran. Kukshi, Sounakar, Kashyapar, Kalavar, Kushat Vahan, Mudalazhgarval
- Mangalasasanam: Poigai Alvar, Bhoothath Alvar, Thirumangai Alvar (21 Pasurams)
- Vimanam: Srikara Vimanam
- Pushkarini: Pennai river, Krishna Teertham, Shakra Teertham
- (Viluppuram district, Tamil Nadu)

go to top


3. Divya Desams - Thondai Nadu - Tamil Nadu (22 temples)

43. Thirukachi Athigiri (Satyavrata Kshetram) (திருக்கச்சி அத்திகிரி) (ஸத்யவ்ரத க்ஷேத்ரம்) Kshetre:
• Om Sri Perundevi (பெருந்தேவி) sameta Sri Varadarajan / Perarulalan (வரதராஜன் / பேரருளாளன்) Swamine Namah.
- Perumal is in Standing posture facing West.
- Pratyaksham: Bhrigu, Naradar, Adiseshan, Brahma, Gajendran
- Mangalasasanam: Bhoothath Alvar, Peyalvar, Thirumangai Alvar, Nammalvar (7 Pasurams)
- Vimanam: Punyakoti Vimanam
- Pushkarini: Vegavati, Anantasaras, Sesha Teertham, Varaha Teertham, Brahma Teertham, Padma Teertham, Agni Teertham
- Brahma, Gajendra, Brihaspati and Adisesha worshipped Lord Vishnu in different Yugas. Lord bestowed grace on Thirumangai Alvar, Thirukachi Nambiar, Ramanuja and Doddachariar. Devi bestowed grace on Vedanta Desikar.
- Thirukachi Athigiri - Varadaraja Perumal Temple (Kanchipuram district, Tamil Nadu): Can be visited from Kanchipuram.

44. Thiru Ashtabhuyakaram (திரு அஷ்டபுயகரம்) Kshetre:
• Om Sri Alarmelmangai / Padmasani (அலர்மேல்மங்கை / பத்மாஸனி) sameta Sri Adikeshava Perumal / Gajendra Varadhan / Chakradharar (ஆதிகேசவப் பெருமாள் / கஜேந்த்ர வரதன் / சக்ரதரர்) Swamine Namah.
- Perumal is in Standing posture facing West.
- Pratyaksham: Gajendran
- Mangalasasanam: Peyalvar, Thirumangai Alvar (12 Pasurams)
- Vimanam: Gaganakruthi Vimanam (or Vyomakara Vimanam), Chakrakruthi Vimanam
- Pushkarini: Gajendra Pushkarini
- Lord Vishnu protected the yagna of Brahma from demon Sarabha by assuming a form with eight arms which wielded different weapons. Lord Vishnu also saved Gajendra in this place.
- Thiru Ashtabhuyakaram - Ashtabhuja Perumal Temple (Kanchipuram district, Tamil Nadu): Can be visited from Kanchipuram.

45. Thiruthanka (திருத்தண்கா) Kshetre:
• Om Sri Maragadavalli (மரகதவல்லி) sameta Sri Deepaprakashar / Vilakoli Perumal (தீபப்ரகாசர் / விளக்கொளிப் பெருமாள்) Swamine Namah.
- Perumal is in Standing posture facing West.
- Pratyaksham: Saraswati
- Mangalasasanam: Nammalvar, Thirumangai Alvar (2 Pasurams)
- Vimanam: Srikara Vimanam
- Pushkarini: Saraswati Teertham
- Lord Vishnu protected the yagna of Brahma by manifesting as a great Light and dispelling the darkness.
- Thiruthanka - Deepaprakasha Perumal Temple (Kanchipuram district, Tamil Nadu)

46. Thiruvelukkai (Narasimha) (திருவேளுக்கை) Kshetre:
• Om Sri Velukkaivalli / Amruthavalli (வேளுக்கைவல்லி / அம்ருதவல்லி) sameta Sri Azhagiya Singar / Mukundanayakan (அழகிய சிங்கர் / முகுந்த நாயகன்) Swamine Namah.
- Azhagiya Singar is in Sitting posture, Mukunda Nayakan was in Standing posture facing East.
- Pratyaksham: Bhrugu Muni
- Mangalasasanam: Peyalvar, Thirumangai Alvar (4 Pasurams)
- Vimanam: Kanaka Vimanam
- Pushkarini: Kanaka Saras, Hema Saras
- Lord Vishnu protected the yagna of Brahma from a Kapalika by assuming the form of Narasimha.
- Thiruvelukkai - Azhagiya Singa Perumal Temple (Kanchipuram district, Tamil Nadu)

47. Thiruneeragam (திருநீரகரம்) Kshetre:
• Om Sri Nilamangaivalli (நிலமங்கைவல்லி) sameta Sri Jagadeeshwarar (ஜகதீச்வரர்) Swamine Namah.
- Perumal is in Standing posture facing East.
- Pratyaksham: Akrurar
- Mangalasasanam: Thirumangai Alvar (1 Pasuram)
- Vimanam: Jagadeeshwara Vimanam
- Pushkarini: Akrura Teertham
- Lord Vishnu showed Markandeya the scene of the great deluge (pralaya) and himself assumed the form of a small child lying on a banyan leaf in the midst of the water of deluge.
- Thiruneeragam - Jagadeeshwara Perumal Temple (Inside Ulagalanda Perumal Temple) (Kanchipuram district, Tamil Nadu)

48. Thirupadagam (Krishna) (திருப்பாடகம்) Kshetre:
• Om Sri Rukmini / Sathyabhama (ருக்மிணி / ஸத்யபாமா) sameta Sri Pandavadootar (பாண்டவ தூதர்) Swamine Namah.
- Perumal is in Sitting posture facing East.
- Pratyaksham: Janmejayan, Haritha Muni
- Mangalasasanam: Peyalvar, Bhoothath Alvar, Thirumazhisai Alvar, Thirumangai Alvar (6 Pasurams)
- Vimanam: Badra Vimanam, Veda Koti Vimanam
- Pushkarini: Matsya Teertham
- Sri Krishna gave darshan to sage Hareeta and Janamejaya in the form of Pandavadoota.
- Thirupadagam- Pandavadoota Perumal Temple (Kanchipuram district, Tamil Nadu)

49. Thirunilathingal Thundam (திருநிலாத்திங்கள் துண்டம்) Kshetre:
• Om Sri Ner Oruvarilla Valli (நேர் ஒருவரில்லா வல்லி) sameta Sri Nilathingal Thundathan (நிலாத்திங்கள் துண்டத்தான்) Swamine Namah.
- Perumal is in Standing posture facing West.
- Pratyaksham: Shivan
- Mangalasasanam: Thirumangai Alvar (1 Pasuram)
- Vimanam: Purusha Sukta Vimanam (Surya Vimanam)
- Pushkarini: Chandra Pushkarini
- Lord Vishnu was comforted by the cool rays of the Moon.
- Thirunilathingal Thundam - Nilathingal Thundatha Perumal Temple (Inside Ekambareshwarar Temple) (Kanchipuram district, Tamil Nadu)

50. Thiru Ooragam (Ulagalanda Perumal Koyil) (Vamana) (Trivikrama) (திருஊரகம்) (உலகளந்த பெருமாள் கோயில்) Kshetre:
• Om Sri Amudavalli Nachiyar (அமுதவல்லி நாச்சியார்) sameta Sri Trivikraman / Ulagalanda Perumal (த்ரிவிக்ரமன் / உலகளந்த பெருமாள்) Swamine Namah.
- Perumal is in Standing posture facing West.
- Pratyaksham: Adiseshan
- Mangalasasanam: Thirumazhisai Alvar, Thirumangai Alvar (6 Pasurams)
- Vimanam: Sara Srikara Vimanam
- Pushkarini: Naga Teertham (Sesha Teertham)
- Lord Vishnu assumed the form of Trivikrama in the yagna of king Mahabali and later assumed the diminutive form of Adisesha for Mahabali to see him.
- Thiru Ooragam - Ulagalanda Perumal Temple (Inside Ulagalanda Perumal Temple) (Kanchipuram district, Tamil Nadu)

51. Thiruvehka (Poigai Alvar was found in the temple tank) (திருவெஃகா) Kshetre:
• Om Sri Komalavalli Nachiyar (கோமளவல்லி நாச்சியார்) sameta Sri Yathokthakari / Sonnavannam Seida Perumal (யதொக்தகாரி / சொன்னவண்ணம் செய்த பெருமாள்) Swamine Namah.
- Perumal is in Bhujanga Sayanam posture facing West.
- Pratyaksham: Brahma, Poigai Alvar, Bhoothath Alvar, Kanikannan
- Mangalasasanam: Poigai Alvar, Peyalvar, Thirumazhisai Alvar, Thirumangai Alvar, Nammalvar (15 Pasurams)
- Vimanam: Vedasara Vimanam
- Pushkarini: Poigai Pushkarini
- Lord Vishnu protected the yagna of Brahma from river Vegavati by lying on its path in his reclining form. Lord Vishnu also following his devotee Bhakthisarar (Thirumazhisai Alvar) out of Kanchipuram when the king oppressed his devotees.
- Thiruvehka - Yathokthakari Perumal Temple (Kanchipuram district, Tamil Nadu)

52. Thirukaragam (திருக்காரகம்) Kshetre:
• Om Sri Padmamani Nachiyar (பத்மாமணி நாச்சியார்) sameta Sri Karunakara Perumal (கருணாகரப் பெருமாள்) Swamine Namah.
- Perumal is in Standing posture facing South.
- Pratyaksham: Niketana Rishi
- Mangalasasanam: Thirumangai Alvar (1 Pasuram)
- Vimanam: Vamana Vimanam, Ramya Vimanam
- Pushkarini: Agraya Teertham
- Lord Vishnu gave darshan to sage Niketana in this place.
- Thirukaragam - Karunakara Perumal Temple (Inside Ulagalanda Perumal Temple) (Kanchipuram district, Tamil Nadu)

53. Thirukarvanam (திருக்கார்வானம்) Kshetre:
• Om Sri Kamalavalli (கமலவல்லி) sameta Sri Kalvar (கள்வர்) Swamine Namah.
- Perumal is in Standing posture facing West.
- Pratyaksham: Gauri (Parvati)
- Mangalasasanam: Thirumangai Alvar (1 Pasuram)
- Vimanam: Pushkala Vimanam
- Pushkarini: Gauri Teertham
- Lord Vishnu gave darshan to Devi Parvati in this place.
- Thirukarvanam - Kalva Perumal Temple (Inside Ulagalanda Perumal Temple) (Kanchipuram district, Tamil Nadu)

54. Thirukalvanur (திருக்கள்வணூர்) Kshetre:
• Om Sri Anjilaivalli Nachiyar (அஞ்சிலைவல்லி நாச்சியார்) sameta Sri Adivaraha Perumal (ஆதிவராஹப் பெருமாள்) Swamine Namah.
- Perumal is in Standing posture facing West.
- Pratyaksham: Ashwattha Narayanan
- Mangalasasanam: Thirumangai Alvar (1 Pasuram)
- Vimanam: Vamana Vimanam
- Pushkarini: Nithya Pushkarini
- Lord Vishnu secretly came to the Kanchi Kamakshi temple to meet Devi Lakshmi. Devi Lakshmi lovingly called her as Kalva (meaning thief).
- Thirukalvanur - Adivaraha Perumal Temple (Inside Kamakshi Temple) (Kanchipuram district, Tamil Nadu)

55. Thirupavalavannam (திருப்பவளவண்ணம்) Kshetre:
• Om Sri Pavalavalli (பவளவல்லி) sameta Sri Pavalavannan (பவளவண்ணன்) Swamine Namah.
- Perumal is in Sitting posture on Adisesha facing West.
- Pratyaksham: Ashwini devatas, Parvati
- Mangalasasanam: Thirumangai Alvar (1 Pasuram)
- Vimanam: Pravala Vimanam
- Pushkarini: Chakra Teertham
- Lord Vishnu appeared before sage Bhrigu who performed penance at Kanchipuram.
- Thirupavalavannam - Pavalavanna Perumal Temple (Kanchipuram district, Tamil Nadu)

56. Thiruparameshwara Vinnagaram (Vaikuntha Perumal Koyil) (திருப்பரமேச்சர விண்ணகரம்) (வைகுந்ட பெருமாள் கோவில்) Kshetre:
• Om Sri Vaikunthavalli (வைகுந்தவல்லி) sameta Sri Parampada Nathan / Vaikunthanathan (பரமபத நாதன் / வைகுந்தநாதன்) Swamine Namah.
- Perumal is in Sitting posture facing West.
- Pratyaksham: Pallavarajan
- Mangalasasanam: Thirumangai Alvar (10 Pasurams)
- Vimanam: Mukunda Vimanam
- Pushkarini: Ayrammada Teertham
- Lord Vishnu appeared before Pallavan and Villavan, who were his dwarapalakas born on earth.
- Thiruparameshwara Vinnagaram - Vaikunthanatha Perumal Temple (Kanchipuram district, Tamil Nadu)

57. Thiruputkuzhi (Rama) (திருப்புட்குழி) Kshetre:
• Om Sri Maragathavalli (மரகதவல்லி) sameta Sri Vijayaraghava Perumal (விஜயராகவப் பெருமாள்) Swamine Namah.
- Perumal is in Sitting posture facing East.
- Pratyaksham: Jatayu
- Mangalasasanam: Thirumangai Alvar (2 Pasurams)
- Vimanam: Vijayakoti Vimanam (Virakoti Vimanam)
- Pushkarini: Jayatu Teertham
- Sri Rama performed the last rites of Jatayu.
- Thiruputkuzhi - Vijayaraghava Perumal Temple (Kanchipuram district, Tamil Nadu)

58. Thiruninravur (Thirunindravur) (Srinivasa Kshetram) (திருநிண்றவூர்) Kshetre:
• Om Sri Sudhavalli / Ennai Petra (ஸூதாவல்லி / என்னைப் பெற்ற) sameta Sri Bhaktavatshala Perumal (பக்தவத்ஸலப் பெருமாள்) Swamine Namah.
- Perumal is in Standing posture facing East.
- Pratyaksham: Varunan
- Mangalasasanam: Thirumangai Alvar (2 Pasurams)
- Vimanam: Srinivasa Vimanam (Utpala Vimanam)
- Pushkarini: Varuna Pushkarini, River Vrithaksheera
- Devi Lakshmi came to this place and stayed here for sometime. Samudraraja came here and met Devi Lakshmi. Later, Lord Vishnu also came here and stayed for sometime.
- Thiruninravur - Bhaktavatshala Perumal Temple (Chennai district, Tamil Nadu)

59. Thiru Evvul (Thiruvallur) (Punyavarta Kshetram) (Veeksharanya Kshetram) (திருஎவ்வுள்) (திருவள்ளூர்) (புண்யாவர்த்தா க்ஷேத்ரம்) (வீக்ஷாரண்ய க்ஷேத்ரம்) Kshetre:
• Om Sri Kanakavalli / Vasumathi (கனகவல்லி / வஸூமதி) sameta Sri Veeraraghava Perumal (வீரராகவப் பெருமாள்) Swamine Namah.
- Perumal is in Bhujanga Sayana posture facing East.
- Pratyaksham: Salihotra Muni
- Mangalasasanam: Thirumangai Alvar (12 Pasurams)
- Vimanam: Vijayakoti Vimanam
- Pushkarini: Hrith-Tapa-Nashini or Hrith-Papa-Nashini Teertham
- Sage Salihotra performed penance here and got the darshan of Lord Vishnu. Devi Lakshmi incarnated as Vasumathi, the daughter of king Dharmasena, and married Lord Vishnu near this place.
- Thiruvallur - Veeraraghava Perumal Temple (Tiruvallur district, Tamil Nadu)

60. Thiruvallikkeni (Vrundaranya Kshetram) (Krishna) (திருவல்லிக்கேணி) (ப்ருந்தாரண்ய க்ஷேத்ரம்) Kshetre:
• Om Sri Rukmini (ருக்மிணி) sameta Sri Parthasarathy / Venkatakrishnan (பார்த்தஸாரதி / வேங்கடகிருஷ்ணன்) Swamine Namah.
- Perumal is in Standing posture facing East.
- Pratyaksham: Rukmini, Aniruddha, Pradyumna, Balarama, King Sumathi, Thondaiman, Arjuna, Bhrigu Rishi, Markandeya Rishi, Atri Rishi, Jabali Rishi, Saptaromar
- Mangalasasanam: Peyalvar, Thirumazhisai Alvar, Thirumangai Alvar (12 Pasurams)
- Vimanam: Ananda Vimanam, Pranava Vimanam, Pushpaka Vimanam, Sesha Vimanam, Daivika Vimanam
- Pushkarini: Kairavini or Allikeni Pushkarini
- King Sumathi got the darshan of Sri Krishna as Parthasarathy or Venkatakrishnan. Devi Lakshmi incarnated as Vedavalli, the adopted daughter of seven sages, and married Lord Ranganathar.
- Thiruvallikkeni - Parthasarathy Perumal Temple (Chennai district, Tamil Nadu)

61. Thiruneermalai (Thoyadri Kshetram) (Ranganatha) (Rama) (திருநீர்மலை) (தோயாத்ரி க்ஷெத்ரம்) Kshetre:
• Om Sri Animamalarmangai (அணிமாமலர்மங்கை) sameta Sri Neervannan (நீர்வண்ணன்) Swamine Namah.
• Om Sri Ranganayaki (ரங்கநாயகி) sameta Sri Ranganathan (ரங்கநாதன்) Swamine Namah.
- Neervanna Perumal is in Standing posture facing East.
- Pratyaksham: Thondaiman, Bhrigu, Markandeyar
- Mangalasasanam: Thirumangai Alvar, Bhoothath Alvar (20 Pasurams)
- Vimanam: Thoyagiri Vimanam
- Pushkarini: Manikarnika Teertham, Ksheera Pushkarini, Karunya Pushkarini, Siddha Pushkarini, Swarna Pushkarini
- Sage Valmiki got the darshan of Lord Vishnu as Sri Rama.
- Thiruneermalai - Ranganatha and Neervanna Perumal Temple (Chennai district, Tamil Nadu)

62. Thiru Idaventhai (Thiruvidanthai) (Thiruvadanthai) (Varahapuri) (Sripuri) (Varaha) (திருஇடவெந்தை) (திருவிடந்தை) (திருவடந்தை) Kshetre:
• Om Sri Kamalavalli Nachiyar (கோமளவல்லி நாச்சியார்) sameta Sri Lakshmi Varaha Perumal (லக்ஷ்மி வராஹப் பெருமாள்) Swamine Namah.
- Perumal is in Standing posture facing East.
- Pratyaksham: Markandeyar
- Mangalasasanam: Thirumangai Alvar (13 Pasurams)
- Vimanam: Kalyana Vimanam
- Pushkarini: Kalyana Teertham, Varaha Teertham
- Sthala Vriksha: Punnai
- Thiruvidanthai - Lakshmi Varaha Perumal Temple (Kanchipuram district, Tamil Nadu)

63. Thirukadalmallai (Mahabalipuram Kshetram) (Birthplace of Bhoothathalvar) (திருக்கடல்மல்லை) (மஹாபலிபுரம் க்ஷேத்ரம்) Kshetre:
• Om Sri Nilamangai (நிலமங்கை) sameta Sri Sthalasayana Perumal (ஸ்தலசயனப் பெருமாள்) Swamine Namah.
- Perumal is in Sthala Sayana posture facing West.
- Pratyaksham: Pundarika Rishi
- Mangalasasanam: Thirumangai Alvar, Bhoothath Alvar (27 Pasurams)
- Vimanam: Gaganakriti Vimanam (Anantha Vimanam)
- Pushkarini: Pundarika Pushkarini, River Garuda
- Thirukadalmallai - Sthalasayana Perumal Temple (Kanchipuram district, Tamil Nadu)

64. Thirukadigai (Sholasingapuram) (Sholingapuram) (Sholingar) (Sholingur) (Narasimha) (திருக்கடிகை) (சோளசிங்கபுரம்) (சொளிங்கபுரம்) (ஷொளிங்கர்) Kshetre:
• Om Sri Amruthavalli (அம்ருதவல்லி) sameta Sri Yoga Narasimhar (யோக நரஸிம்ஹர்) Swamine Namah.
- Perumal is in Sitting posture facing East.
- Pratyaksham: Anjaneyar
- Mangalasasanam: Peyalvar, Thirumangai Alvar (4 Pasurams)
- Vimanam: Simhakosthakriti Vimanam
- Pushkarini: Amritha Teertham
- Thirukadigai - Yoga Narasimha Perumal Temple (Vellore district, Tamil Nadu)

go to top


4. Divya Desams - Vada Nadu - Various States (11 temples)

65. Thiru Ayodhi (Thiruvayodhi) (Ayodhya) (Rama) (திருஅயோத்தி) (திருவயோத்தி) (அயோத்யா) Kshetre:
• Om Sri Seethapiratti (ஸீதாபிராட்டி) sameta Sri Raman / Chakravarthy Thirumagan / Raghunayagan (ஸ்ரீராமன் / சக்கரவர்த்தித் திருமகன் / ரகுநாயகன்) Swamine Namah.
- (Ayodhya district, Uttar Pradesh)

66. Thiru Naimisaranyam (திருநைமிசாரண்யம்) Kshetre:
• Om Sri Sreehari Lakshmi / Pundarikavalli (ஸ்ரீஹரிலக்ஷ்மி / புண்டரீகவல்லி) sameta Sri Devarajan / Srihari (தேவராஜன் / ஸ்ரீஹரி) Swamine Namah.
- (Sitapur district, Uttar Pradesh)

67. Thirupirudhi (Joshimath) (Nanda Prayag) (திருப்பிருதி) (ஜோஷிமட்) (நந்த ப்ரயாக்) Kshetre:
• Om Sri Parimalavalli Nachiyar (பரிமளவல்லி நாச்சியார்) sameta Sri Paramapurushan (பரமபுருஷன்) Swamine Namah.
- (Chamoli district, Uttarakhand)

68. Thirukandamennum Katinagar (Devaprayag) (திருக்கண்டமென்னூம் கடிநகர்) (தேவப்ராயாகை) Kshetre:
• Om Sri Pundarikavalli (புண்டரீகவல்லி) sameta Sri Neelamegha Perumal (நீலமேகப் பெருமள்) Swamine Namah.
- (Tehri Garhwal district, Uttarakhand)

69. Thiruvadariyasramam (Thiruvadari Asramam) (Badrinath) (திருவதரியாச்ரமம்) (பத்ரிநாத்) Kshetre:
• Om Sri Aravindavalli (அரவிந்தவல்லி) sameta Sri Badrinarayanan (பத்ரி நாராயணன்) Swamine Namah.
- (Chamoli district, Uttarakhand)

70. Thirusalagramam (Salagramam) (Muktinath) (திருச்சாளக்கிராமம்) (சாளக்ராமம்) (முக்திநாத்) Kshetre:
• Om Sri Sridevi Nachiyar (ஸ்ரீதேவி நாச்சியார்) sameta Sri Srimurthy (ஸ்ரீமூர்த்தி) Swamine Namah.
- (Mustang district, Nepal)

71. Thiruvadamathurai (Mathura) (Vrindavanam) (Govardhanam) (Krishna) (திருவடமதுரை) (மதுரா) (ப்ருந்தாவனம்) (கோவர்த்தனம்) Kshetre:
• Om Sri Satyabhama Nachiyar (ஸத்யபாமா நாச்சியார்) sameta Sri Govardhanesan (கோவர்த்தநேசன்) Swamine Namah.
- (Mathura district, Uttar Pradesh)

72. Thiruvaipadi (Gokulam) (Krishna) (திருவாய்ப்பாடி) (கோகுலம்) Kshetre:
• Om Sri Rukmini and Satyabhama (ருக்மிணி and ஸத்யபாமா) sameta Sri Navamohana Krishnan (நவமோஹன க்ருஷ்ணன்) Swamine Namah.
- (Mathura district, Uttar Pradesh)

73. Thiru Dwarakai (Dwarai) (Dwaravati) (Dwarka) (Krishna) (திருத்வாரகை) (துவரை) (துவாரபதி) (துவாரகா) Kshetre:
• Om Sri Kalyana Nachiyar / Rukmini (கல்யாண நாச்சியார் / ருக்மிணி) sameta Sri Kalyana Narayanan (கல்யாண நாராயணன்) Swamine Namah.
- (Devbhoomi Dwarka district, Gujarat)

74. Thiru Singavelkundram (Ahobilam) (Narasimha) (Varaha) (திருச்சிங்கவேள்குன்றம்) (அஹோபிலம்) Kshetre:
• Om Sri Amrithavalli (அம்ருதவல்லி) sameta Sri Prahlada Varadan / Lakshmi Nrisimhan (ப்ரஹ்லாதவரதன் / லக்ஷ்மிந்ருஸிம்ஹன்) Swamine Namah.
• Om Sri Lakshmi (லக்ஷ்மீ) sameta Sri Ahobila Narasimhar (அஹோபில நரஸிம்ஹர்) Swamine Namah.
- (Kurnool district, Andhra Pradesh)

75. Thiruvenkatam (Tirupati) (Tirumalai) (Adivaraha Kshetram) (Venkateshwara) (Varaha) (திருவேங்கடம்) (திருப்பதி) (திருமலை) (ஆதிவராஹ க்ஷேத்ரம்) Kshetre:
• Om Sri Alarmel Mangai / Padmavati (அலர்மேல் மங்கை / பத்மாவதி) sameta Sri Thiruvenkatamudaiyan / Srinivasan (திருவேங்கடமுடையான் / ஸ்ரீநிவாஸன்) Swamine Namah.
- (Chittoor district, Andhra Pradesh)

go to top


5. Divya Desams - Malai Nadu - Mostly Kerala (13 temples)

76. Thirunavay (திருநாவாய்) Kshetre:
• Om Sri Malarmangai Nachiyar (மலர்மங்கை நாச்சியார்) sameta Sri Navay Mukundan / Narayanan (நாவாய் முகுந்தன் / நாராயணன்) Swamine Namah.
- (Malappuram district, Kerala)

77. Thiruvithuvakodu (Thiruvichchikodu) (திருவித்துவக்கோடு) (திருவிச்சிக்கோடு) Kshetre:
• Om Sri Vitthuvakottu Valli / Padmapani Nachiyar (வித்துவக்கோடு வல்லி / பத்மபாணி நாச்சியார்) sameta Sri Uyyavanda Perumal (உய்யவந்த பெருமாள்) Swamine Namah.
- (Palakkad district, Kerala)

78. Thirukatkarai (Vamana) (திருக்காட்கரை) Kshetre:
• Om Sri Perunchelvi Nayaki / Vatsalyavalli (பெருஞ்செல்வ நாயகி / வாத்ஸல்யவல்லி) sameta Sri Katkaraiappan (காட்கரையப்பன்) Swamine Namah.
- (Ernakulam district, Kerala)

79. Thirumoozhikalam (திருமூழிக்களம்) Kshetre:
• Om Sri Madhuraveni Nachiyar (மதுரவேணி நாச்சியார்) sameta Sri Thirumoozhikkalathan / Appan (திருமூழிக்களத்தான் / அப்பன்) Swamine Namah.
- (Ernakulam district, Kerala)

80. Thiruvallavazh (Thiruvalla) (Sri Vallaba Kshetram) (திருவல்லவாழ்) (திருவல்லா) (ஸ்ரீவல்லப க்ஷேத்ரம்) Kshetre:
• Om Sri Selva Thirukozhundhu Nachiyar (செல்வத் திருக்கொழுந்து நாச்சியார்) sameta Sri Kolapiran / Thiruvazhmarban / Sri Vallaban (கோலப்பிரான் / திருவாழ்மார்பன் / ஸ்ரீவல்லபன்) Swamine Namah.
- (Pathanamthitta district, Kerala)

81. Thirukadithanam (திருக்கடித்தானம்) Kshetre:
• Om Sri Karpagavalli (கற்பகவல்லி) sameta Sri Arputha Narayanan / Amrutha Narayanan (அற்புத நாராயணன் / அம்ருத நாராயணன்) Swamine Namah.
- (Kottayam district, Kerala)

82. Thiruchengunrur (Thiruchitraru) (Chengannur) (திருச்செங்குன்றூர்) (திருச்சிற்றாறு) (செங்கனூர்) Kshetre:
• Om Sri Sengamavalli (செங்கமலவல்லி) sameta Sri Imaya Varappan (இமயவரப்பன்) Swamine Namah.
- (Alappuzha district, Kerala)

83. Thirupuliyur (Kuttanadu) (திருப்புலியூர்) (குட்டநாடு) Kshetre:
• Om Sri Porkodi Nachiyar (பொற்கொடி நாச்சியார்) sameta Sri Mayapiran (மாயப்பிரான்) Swamine Namah.
- (Alappuzha district, Kerala)

84. Thiruvaranvilai (Aranmula) (Krishna) (திருவாறான்விளை) (ஆரண்முல்லா) Kshetre:
• Om Sri Padmasani Nachiyar (பத்மாஸநி நாச்சியார்) sameta Sri Parthasarathy / Thirukkurallappan (திருக்குறளப்பன்) Swamine Namah.
- (Pathanamthitta district, Kerala)

85. Thiruvanvandoor (Thiruvandoor) (திருவண்வண்டூர்) (திருவண்டூர்) Kshetre:
• Om Sri Kamalavalli Nachiyar (கமலவல்லி நாச்சியார்) sameta Sri Pambanaiappan (பாம்பணையப்பன்) Swamine Namah.
- (Alappuzha district, Kerala)

86. Thiruvananthapuram (திருவனந்தபுரம்) Kshetre:
• Om Sri Srihari Lakshmi (ஸ்ரீஹரிலக்ஷ்மி) sameta Sri Anantha Padmanabhan / Bhujangasayanam / Anantasayanam (அநந்தபத்மநாபன் / புஜங்கசயனம் / அநந்தசயனம்) Swamine Namah.
- (Thiruvananthapuram district, Kerala)

87. Thiruvattaru (திருவாட்டாறு) Kshetre:
• Om Sri Maragathavalli Nachiyar (மரகதவல்லி நாச்சியார்) sameta Sri Adikeshava Perumal (அதிகேசவப் பெருமாள்) Swamine Namah.
- (Kanyakumari district, Tamil Nadu)

88. Thiruvanparisaram (Tirupati Saram) (திருவண்பரிசாரம்) (திருப்பதிசாரம்) Kshetre:
• Om Sri Kamalavalli Nachiyar (கமலவல்லி நாச்சியார்) sameta Sri Thirukkuralappan / Thiruvazhmarban (திருக்குறளப்பன் / திருவாழ்மார்பன்) Swamine Namah.
- (Kanyakumari district, Tamil Nadu)

go to top


6. Divya Desams - Pandya Nadu - Tamil Nadu (18 temples)

89. Thirukurungudi (Vamana Kshetram) (திருக்குறுங்குடி) (வாமன க்ஷேத்ரம்) Kshetre:
• Om Sri Kurungudi Valli (குறுங்குடி வல்லி) sameta Sri Kurungudi Nambi / Vaishnava Nambi (குறுங்குடி நம்பி / வைஷ்ணவ நம்பி) Swamine Namah.
- (Tirunelveli district, Tamil Nadu)

90. Thirusireevaramangai (Vanamamalai) (Nanguneri) (Totadri Kshetram) (திருச்சிரீவரமங்கை) (வானமாமலை) (நாங்குனேரி) (தோதாத்ரி க்ஷேத்ரம்) Kshetre:
• Om Sri Sireevaramangai (சிரீவரமங்கை) sameta Sri Thotadrinathan / Deivanayakan / (தோதாத்ரிநாதன் / தெய்வநாயகன்) Swamine Namah.
- (Tirunelveli district, Tamil Nadu)

91. Thiruvaikuntham (Nava Tirupati 1) (Suriyan) (திருவைகுண்டம்) (நவதிருப்பதி 1) Kshetre:
• Om Sri Vaikunthavalli (வைகுந்தவல்லி) sameta Sri Vaikunthanathan / Kallapiran (வைகுண்டநாதன் / கள்ளப்பிரான்) Swamine Namah.
- (Tirunelveli district, Tamil Nadu)

92. Thiruvaragunamangai (Nava Tirupati 2) (Chandran) (திருவரகுணமங்கை) (நவதிருப்பதி 2) Kshetre:
• Om Sri Varagunavalli (வரகுணவல்லி) sameta Sri Vijayasana Perumal (விஜயாஸனப் பெருமாள்) Swamine Namah.
- (Tirunelveli district, Tamil Nadu)

93. Thirupuliankudi (Nava Tirupati 3) (Budhan) (திருப்புளிங்குடி) (நவதிருப்பதி 3) Kshetre:
• Om Sri Malarmagal Nachiyar (மலர்மகள் நாச்சியார்) sameta Sri Kaaysina Vendan (காய்சினவேந்தன்) Swamine Namah.
- (Tirunelveli district, Tamil Nadu)

94. Thirutholai Villimangalam (Irattai Tirupati) (Nava Tirupati 4,5) (Rahu) (Ketu) (திருத்தொலைவில்லிமங்கலம்) (இரட்டைத்திருப்பதி) (நவதிருப்பதி 4,5) Kshetre:
• Om Sri Ubayanachiyar (உபயநாச்சியார்) sameta Sri Srinivasan / Devapiran (ஸ்ரீநிவாஸன் / தேவப்பிரான்) Swamine Namah.
• Om Sri Karunthadankanni Nachiyar (கருந்தடங்கண்ணி நாச்சியார்) sameta Sri Aravindalochanan (அரவிந்தலோசனன்) Swamine Namah.
- (Tirunelveli district, Tamil Nadu)

95. Thirukulandai (Perungulam) (Nava Tirupati 6) (Shani) (திருக்குளங்தை) (பெருங்குளம்) (நவதிருப்பதி 6) Kshetre:
• Om Sri Alamelumangai / Kulandaivalli (அலமேலுமங்கை / குளந்தைவல்லி) sameta Sri Srinivasan / Mayakuthan (ஸ்ரீநிவாஸன் / மாயக்கூத்தன்) Swamine Namah.
- (Tirunelveli district, Tamil Nadu)

96. Thirukolur (Nava Tirupati 7) (Sevvai) (Birthplace of Madhurakavi Alvar) (திருக்கோளூர்) (நவதிருப்பதி 7) Kshetre:
• Om Sri Kumudavalli / Koloorvalli (குமுதவல்லி / கோளூர்வல்லி) sameta Sri Vaithamanidhi Perumal / Nikshepavithan (வைத்தமாநிதிப் பெருமாள் / நிக்ஷேபவித்தன்) Swamine Namah.
- (Tirunelveli district, Tamil Nadu)

97. Thiruperai (Then Thiruperai) (Nava Tirupati 8) (Shukran) (திருப்பேரை) (தென்திருப்பேரை) (நவதிருப்பதி 8) Kshetre:
• Om Sri Kuzhaikadhuvalli Nachiyar (குழைக்காதுவல்லி நாச்சியார்) sameta Sri Makara Nedunkuzhaikkathan (மகர நேடுங்குழைக்காதன்) Swamine Namah.
- (Tirunelveli district, Tamil Nadu)

98. Thirukurugur (Azhwar Thirunagari) (Nava Tirupati 9) (Guru) (Birthplace of Nammalvar) (திருக்குருகூர்) (ஆழ்வார் திருநகரி) (நவதிருப்பதி 9) Kshetre:
• Om Sri Adinathavalli (ஆதிநாதவல்லி) sameta Sri Adinathan (ஆதிநாதன்) Swamine Namah.
- (Tirunelveli district, Tamil Nadu)

99. Thiruvilliputhur (Srivilliputhur) (Birthplace of Periyalvar) (Place where Andal was found) (திருவில்லிப்புத்தூர்) Kshetre:
• Om Sri Andal / Godai Nachiyar (ஆண்டாள் / கோதா நாச்சியார்) sameta Sri Vatapatrasayai / Rangamannar (வடபத்ரசாயீ / ரங்கமன்னார்) Swamine Namah.
- (Virudhunagar district, Tamil Nadu)

100. Thiruthangal (Thiruthangalur) (திருத்தண்கால்) (திருத்தண்காலூர்) Kshetre:
• Om Sri Sengamala / Anna Nayaki / Amrutha Nayaki / Jambavati (செங்கமல / அன்னநாயகி / அம்ருதநாயகி / ஜாம்பவதி) sameta Sri Appan / Thankalappan (நின்ற நாராயணன் / திருத்தண்காலப்பன்) Swamine Namah.
- (Virudhunagar district, Tamil Nadu)

101. Thirukoodal (திருக்கூடல்) Kshetre:
• Om Sri Madhuravalli Nachiyar / Varagunavalli (மதுரவல்லி நாச்சியார் / வரகுணவல்லி) sameta Sri Koodalazhagar (கூடலழகர்) Swamine Namah.
- (Madurai district, Tamil Nadu)

102. Thirumaliruncholai (Azhagar Koyil) (திருமாலிருஞ்சோலை) (ஆழகர் கோயில்) Kshetre:
• Om Sri Sundaravalli (ஸூந்தரவல்லி) sameta Sri Azhagar / Kallazhagar / Malangarar (அழகர் / கள்ளழகர் / மாலாங்காரர்) Swamine Namah.
- (Madurai district, Tamil Nadu)

103. Thirumogur (திருமோகூர்) Kshetre:
• Om Sri Mogurvalli / Mohanavalli / Megavalli (மோகூர்வல்லி / மோஹனவல்லி / மெகவல்லி) sameta Sri Kalamega Perumal (காளமேகப் பெருமாள்) Swamine Namah.
- (Madurai district, Tamil Nadu)

104. Thirukottiyur (Thirugoshtiyur) (Goshti Kshetram) (திருக்கோட்டியூர்) (திருக்கோஷ்டியூர்) (கோஷ்டி க்ஷேத்ரம்) Kshetre:
• Om Sri Thirumamagal Nachiyar (திருமாமகள் நாச்சியார்) sameta Sri Uraga Mellanaiyan / Sowmyanarayanan (உரகமெல்லணையான் / அௌம்ய நாராயணன்) Swamine Namah.
- (Pudukottai district, Tamil Nadu)

105. Thirupullani (திருப்புல்லாணி) Kshetre:
• Om Sri Kalyanavalli / Padmasani (கல்யாணவல்லி / பத்மாஸநி) sameta Sri Kalyana Jagannathan (கல்யாண ஜகந்நாதன்) Swamine Namah.
- (Ramanathapuram district, Tamil Nadu)

106. Thirumeiyyam (Thirumayam) (திருமெய்யம்) Kshetre:
• Om Sri Uyyavandha Nachiyar (உய்யவந்த நாச்சியார்) sameta Sri Sathyagirinathan / Meiyappan (ஸத்யகிரிநாதன் / மெய்யப்பன்) Swamine Namah.
- (Pudukottai district, Tamil Nadu)

go to top


7. Divya Desams - Thiru Nadu - Celestial Abode (2 temples)

107. Thiruparkadal (Vyuham) (திருப்பாற்கடல்) (வ்யூஹம்)
• Om Sri Kadalmagal Nachiyar / Bhudevi (கடல் மகள் நாச்சியார் / பூதேவி) sameta Sri Ksheerabdhi Nathan (க்ஷீராப்தி நாதன்) Swamine Namah.

108. Thiruparamapadam (Parathuvam) (Sri Vaikuntam) (திருப்பரமபதம்) (ஸ்ரீ வைகுண்டம்)
• Om Sri Periyapiratti (பெரிய பிராட்டியார்) sameta Sri Paramapadanathan (பரமபதநாதன்) Swamine Namah.

go to topBharatavarsha - The Land of Gods and Sages:

1. Stotras
2. Scriptures
3. Pilgrimages
4. Festivals
5. Saints: Ramakrishna - Vivekananda - Ramana
6. Sadhana
7. Sanskrit
8. Nature

Meditation on Earth and Life: >>Om, May there be Peace in Heaven,
May there be Peace in the Sky,
May there be Peace in the Earth,

(Shanti Mantra of Upanishad)


Preserve Nature,
And Nature will preserve Us,
Simplify Life,
And help Nature thrive,
Plant Trees,
And make our planet Green.

Next >>

Green Message: The Evergreen Messages of Spirituality, Sanskrit and Nature

Last updated on Jul-2023

Site Map    Search    Contact    Updates